Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie

Met bijna drie miljoen inwoners van niet-Nederlandse afkomst moet minstens een op de zes patiënten van psychiaters en psychotherapeuten migrant zijn. ‘Culturele ggz’ kan dus per definitie geen perifeer verschijnsel meer zijn. Elke patiënt heeft recht op een therapeutische aanpak die rekening houdt met herkomst en cultureel bepaalde waarden en normen. Sinds een jaar of vijftien geleden de eerste...

Etnische diversiteit binnen de bevolking

De etnische diversiteit van de Nederlandse bevolking neemt verder toe. Nederland telt 240 etniciteiten. 20% van de bevolking is allochtoon: 9% heeft een westerse en 11% een niet-westerse herkomst. De migratie onder niet-westerse allochtonen is de laatste jaren sterk gedaald. Tussen 2004 en 2007 emigreerden er per saldo meer niet-westerse allochtonen dan er naar Nederland immigreerden en in 2008...

Publieke steun voor de missie in Uruzgan: welke factoren bepalen het draagvlak

Is het dalende draagvlak onder de Nederlandse bevolking de oorzaak van de val van het kabinet en het beëindigen van de missie in Uruzgan, zoals nternationale media suggereren? Aan de hand van sociaalwetenschappelijke literatuur en de Monitor Publieke Opinie Uruzgan onderzoeken de auteurs welke factoren een rol spelen bij het tot stand komen van het publieke draagvlak voor een missie. Het blijkt dat de rol van slachtoffers vaak wordt overschat. Publieke steun wordt voornamelijk beïnvloed door opvattingen over het succes van de missie. Daarnaast

De politiek en de dood : oorlog en vrede opnieuw bezien

Dit boek gaat in op de vraag waar oorlog vandaan komt en hoe ze kan worden verminderd in de huidige tijd. Het behandelt internationale oorlogen, burgeroorlogen, genocide en terrorisme.

De les van Srebrenica: waarom en hoe Nederlanders in de Oost-Bosnische enclave belandden

Een oorlog doorgronden is bjzonder lastig. En zeker de complexiteit van het conflict dat in 1991 losbarstte in het voormalig Joegoslavië. Nederland besloot troepen te sturen en stak zich daarmee onbedoeld in een politiek wespennest. Met alle gevolgen van dien.

Congo : een geschiedenis

David Van Reybrouck beschrijft de geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis. De kolonisatie door België in de periode van 1908 tot 1960 zorgde voor industrialisatie en infrastructuur, maar werd ook gekenmerkt door paternalisme. De onverhoedse overgang van kolonie naar onafhankelijke staat rond 1960 wordt beschreven. Het nieuwe land leidde na tweeëndertig jaar dictatuur onder Mobutu tot een van de dodelijkste conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog.

Niet denken, niet voelen niet herinneren: Abram de Swaan over genocidale daders

Op 10 september jl. hield prof. dr. Abram de Swaan de vijfde Freudlezing, met als titel Over genocidale daders - de onmisbare psychoanalyse. De Swaan bood in deze lezing een overzicht van onderzoeksresultaten met betrekking tot door mensen veroorzaakt geweld. Hij maakte daarbij een ronde langs de sociologie, sociale psychologie, primatologie en archeologie om tenslotte uit te komen bij de...

Niet altijd haat achter massaal geweld: Ton Zwaan over genocidale processen

Ton Zwaan, socioloog en antropoloog, doet bij het Centrum voor Holocaust- en genocide-studies vergelijkend onderzoek naar genociden van zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is hij universitair hoofddocent en stelt hij die genociden in vergelijkend perspectief in het academisch onderwijs aan de orde, zowel in BA-onderwijs als in een mastertraject voor studenten aan de...

Pagina's