Beoordeling van forensisch medische rapportages in de asielprocedure

Wat is de betekenis van forensisch medische iMMO-rapportages en van de kritiek van IND-ambtenaren? De auteurs schetsen de werkwijze van iMMO, het gebruik van het Istanbul Protocol en de invloed van psychische klachten op het geheugen en het verklaren door de vreemdeling.

 

Critici menen dat een medische rapportage weinig kan bijdragen aan de geloofwaardigheidsbeoordeling door de beslisautoriteit, omdat die veelal ruimte laat voor andere oorzaken, niets kan zeggen over de context van het gestelde relaas en het verhaal van de vreemdeling voor waar aanneemt. De auteurs analyseren de misverstanden aan de hand van Afdelingsjurisprudentie en voorbeelden uit dossieronderzoek.

 

Ze doen ook suggesties voor verbetering van de praktijk. Zo zou een gestandaardiseerde werkwijze en training het wederzijds begrip tussen artsen en juristen kunnen versterken.

Referentie: 
Meeuw Kollen, Lenneke Heeffer, Annemieke Keunen en Elsbeth Kors | 2020
Diemen : IMMo : Instituut voor Mensenrechten en Medische Onderzoek
https://www.stichtingimmo.nl/wp-content/uploads/2020/05/Beoordeling-van-FMOs-inde-asielprocedure-AMR-2020-4.pdf
Trefwoorden: 
Asielprocedure, migranten, Psychische klachten, vervreemding, vluchtelingen
Affiliatie auteur(s):