Beladen woorden : Stand van het debat

Hoe je historische gebeurtenissen verwoordt doet ertoe, want ook woorden kunnen pijn doen en sluimerende vooroordelen reproduceren en aanwakkeren. Dat het belangrijk is om je hier als museum rekenschap van te geven, werd vorig jaar juni uiterst helder verwoord door de diverse auteurs van Words Matter. Deze gezamenlijke publicatie van het Nationaal Museum van Wereldculturen, het Afrika Museum, het Tropenmuseum en het Museum van Volkenkunde heeft de noodzaak van nadenken over terminologie pontificaal op de agenda gezet. In een persoonlijke reflectie gaat de directeur van het Joods Cultureel Kwartier en het Joods Historisch Museum, Emile Schrijver, in op de talige gevoeligheden die in zijn eigen leven en werk de revue passeren.

Referentie: 
Emile Schrijver | 2019
In: WO2 Onderzoek Uitgelicht ISSN: 2213-6177 | 8 | 4
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/taal/beladen-woorden/
Trefwoorden: 
geschiedenis, Onderzoek, taal, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)