Beladen archieven online : Juridische en ethische verkenningen in het kader van het project Collaborateurs online

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft in het kader van het project Collaborateurs Online een verkenning laten uitvoeren naar de juridische en ethische vragen rond de openbaarheid van archieven met gegevens over collaborateurs uit de periode 1940-1945.

Is het juridisch toegestaan én ethisch wenselijk dat iedereen toegang heeft tot de gegevens over collaborateurs, ook als deze zijn overleden? Wat zijn de gevolgen van (online) openbaarheid van deze archieven voor de nabestaanden van collaborateurs? En wat zijn de maatschappelijke gevolgen als deze archieven gesloten of moeilijk toegankelijk blijven? Is er onderscheid te maken tussen typen collaboratie en typen archieven?

In het verslag worden deze vragen verkend en worden richtingen aangegeven hoe met de dilemma’s om te gaan. Het project kon tot stand komen door steun van het Mondriaan Fonds.

 

Referentie: 
Marianne Loef | 2022
26 pagina's | Maart | Amsterdam : Netwerk Oorlogsbronnen
https://www.oorlogsbronnen.nl/sites/default/files/collaborateursonline_projectvoorstel.pdf
Trefwoorden: 
archieven, Collaborateurs, ethiek, maatschappij, nabestaanden, rechtspositie, verslagen