Behoeften van nabestaanden van een suïcide in Nederland

Aanleiding onderzoek

113 Zelfmoordpreventie heeft eind 2021, in samenwerking met de nabestaandenorganisaties Aurora, Ivonne van de Ven Stichting, Rogier Hulst Foundation en Stichting Zorg en Zelfdoding, een vragenlijstonderzoek gedaan naar de ervaringen met en behoeften aan informele en formele (professionele) zorg onder nabestaanden van mensen die door suïcide zijn overleden.

 

Doel van het onderzoek

Het in kaart brengen van de behoeften van nabestaanden aan zorg en ondersteuning na het overlijden van een dierbare door zelfdoding. 

 

Zie ook de brochure: Als je iemand verliest door zelfdoding – Een handreiking voor nabestaanden van een suïcide 

Referentie: 
Trefwoorden: 
families, hulpbehoefte, hulpverleners, lotgenotencontact, nabestaanden, partners (nl), preventie, rouw, rouwproces, sociale steun, Suïcide, Uitvaarten, vragenlijsten, zelfmoord