Behandeling van trauma en morele verwonding

Trauma kan niet alleen (levens)bedreigend zijn, maar iemand ook voor een moreel dilemma plaatsen: iemand moet kiezen uit twee kwaden. Dit noemt men een moreel trauma. Als iemand een keuze heeft moeten maken en iets heeft gedaan of nagelaten wat de eigen morele grenzen overschrijdt, kan dit leiden tot morele verwonding (MI). MI zijn de ‘blijvende psychologische, biologische, spirituele, gedrags- en sociale gevolgen van het plegen, niet voorkómen of getuige zijn van handelingen die diepgewortelde morele overtuigingen en verwachtingen overschrijden’. MI is geen stoornis, maar kan wel samengaan met psychiatrische problematiek. PTSS met MI kan worden behandeld met C(G)T, EMDR, of ACT. De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Moreel Trauma is een veelbelovende behandeling. Na een fase van exposure aan het moreel trauma volgt de fase van betekenisgeving met aandacht voor schuld- en schaamtegevoelens en aanmoedigen van zelfcompassie.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Simone de la Rie | 2022
In: PsyXpert ; ISSN: 2467-9968 | 8 | 3 | september
https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/behandeling-van-trauma-en-morele-verwonding
Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, ethiek, meetinstrumenten, Morele verwondingen, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, schaamte, Schuld, zelfbeeld