Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling : Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit basismodel is geschreven voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode opstellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zien hoe een meldcode er zou kunnen uitzien.
Het basismodel bestaat uit vier delen.
Deel één beschrijft het doel, de reikwijdte en de functies van het basismodel meldcode. Deel twee beschrijft de stappen die in de code voor de eigen organisatie of praktijk moeten worden opgenomen en ook de verantwoordelijkheden van de organisatie. Deel drie biedt achtergrondinformatie over het beroepsgeheim en over de verhouding beroepsgeheim en het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deel vier geeft een voorbeeld van een meldcode dat kan worden gebruikt bij het opstellen van een eigen meldcode.
Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, oudermishandeling (kind-oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Redactie: VWS/DMO | 2016
38 pagina's | Den Haag : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
Geactualiseerde versie 2016