Basisboek psychopathologie

Een brede en algemene introductie tot het gebied van abnormaal gedrag bij mensen. Alle psychische stoornissen komen daarbij aan bod. Naast een beschrijving van de specifieke symptomen, ook geïllustreerd aan de hand van casuïstiek, wordt er ook aandacht besteed aan de diagnostiek en behandeling van deze stoornissen. Ook (neuro)biologische en psychologische factoren als omgevingsfactoren komen aan bod. Tot slot wordt er naar de toekomst gekeken, of er zich nieuwe behandelmogelijkheden zullen aandienen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ingmar Franken, Peter Muris, & Damiaan Denys (red.) | 2013
809 p | Utrecht : De Tijdstroom

Trefwoorden: 
klinische psychologie, psychopathologie, psychiatrie, neurobiologie, psychologie, etiologie, Stemmingsstoornissen, angststoornissen, dissociatieve stoornissen, Identiteitsstoornissen, gender, eetstoornissen
Plaatsingscode: 
s7 BAS-I | C45O