Asielzoekers: ziek door trauma's van ver weg of juist van heel dichtbij?

De problemen van asielzoekers zijn complex en divers. Psychische en sociale problemen hangen zowel samen met traumatische ervaringen in het land van herkomst als met de stress die ervaren wordt door de onzekerheid over de toekomst en problemen in de dagelijkse leefomgeving. Er is de laatste jaren meer bekend geworden over de (met name psychische) gezondheidssituatie van asielzoekers en over de invloed hierop van zogenaamde postmigratiefactoren. Dit artikel wil een kort overzicht bieden van deze bevindingen en enkele consequenties voor behandeling en regeringsbeleid aanstippen. Kinderen van asielzoekers, gedetineerde asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers vallen buiten het domein van dit artikel.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Kees Laban | 2011
In: Psychologie & Gezondheid = ISSN 1873-1791 | 39 | 3 | 132-137


Themanummer: Trauma en cultuur
Trefwoorden: 
asielzoekers, traumatische ervaringen, PTSD (nl), stress, risicofactoren, Asielprocedure, politiek, behandeling