Arq Kenniscentrum Migratie

Het Arq Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psycho-sociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Om dit doel te bereiken richt het kenniscentrum zich specifiek op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies en vroegsignalering van psychische klachten.

Referentie: 
Arq Psychotrauma Expert Groep, Arq Kenniscentrum Migratie | 2017
Was vroeger POV
https://migratie.arq.org
Trefwoorden: 
vluchtelingen