Anticiperen zonder nauwkeurige voorspellers: Terrorisme vanuit een psychosociaal gezichtspunt

Met de recente aanslagen in Frankrijk staan terrorisme en radicalisering weer op ieders netvlies. Veel mensen ervaren dreiging, soms regelrecht angst. Dat is welbeschouwd precies de bedoeling van terroristen. In Nederland werken veel professionals dagelijks aan het “onderbreken” van radicaliseringsprocessen, het voorkomen van aanslagen en het versterken van collectieve weerbaarheid. Ze actualiseren dreigingsbeelden, houden risicogroepen in de gaten, proberen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelen preventieve (persoonsgerichte) interventies. Dat gebeurt goeddeels “on the job”, op grond van inzichten die in meer of mindere mate evidence based zijn. Maar helaas zijn er geen nauwkeurige voorspellers om goed te kunnen anticiperen op risico’s.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Michel Dückers, & Hans Moors | 2015
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 13 | 1 | 30
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2015/02/26/magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2015-nr-1.html
Trefwoorden: 
angst, communicatie, crisisinterventies, crisissituaties, Geestelijke gezondheidszorg, geweld, preventie, psychosociale gevolgen, radicalisering, risicofactoren, terrorisme, Voorspellers, weerbaarheid