Amsterdamse gemengd gehuwde Joodse mannen in Noord-Hollandse werkkampen en hun families : een nader onderzoek

In het Derde Rijk heeft men altijd geworsteld met de vraag hoe men joden moest behandelen, die met niet-jodse partners waren getrouwd. In Duitsland wilde men niet zover gaan, dat deze gemengd-gehuwden als vol-joden zouden worden behandeld en gesteriliseerd of gedeporterd zouden worden. Gedwongen echtscheidingen, waardoor de joodse partners gedeporteerd konden worden, zijn wel overwogen, maar niet opgelegd. De gemengd-gehuwden en hun gezinnen zijn in Duitsland dus ontzien bij anti-joodse maatregelen. Daar sprak men van geprivilegieerde huwelijken.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
René E. Taselaar | 2013
In: Terugblik: maandblad van de documentatiegroep '40-'45 = ISSN 0924-8803 | 51 | 2 | februari | 2-28
Trefwoorden: 
arbeidsinzet, families, gemengdgehuwden, Groote Keeten, joden, mannen, naoorlogstijd, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), vooroorlogstijd, Werkkamp Kremboong, Werkkamp Stuifzand, Werkkamp Vledder, werkkampen