Als een ramp de school treft : omgaan met calamiteiten in het onderwijs

Deze publicatie geeft informatie over schokkende gebeurtenissen en de wijze waarop de school kan reageren. Ze biedt een handreiking bij het samenstellen van een draaiboek. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op rampen en calamiteiten en worden de opeenvolgende
fasen bij een ramp c.q. calamiteit beschreven. In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken aan veiligheid en het pedagogisch klimaat op school, ook is er aandacht voor herstelrecht, de rol van het gezin en externe hulpverlening. Hoofdstuk 4 gaat in op de noodzaak van de aanwezigheid van een draaiboek bij calamiteiten en het belang van een goed werkend crisisteam. Hoofdstuk 5 beschrijft de feitelijke gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden. De (rol van) social media en de verantwoordelijkheid van school komen in hoofdstuk 6 aan de orde. In hoofdstuk 7 staat beschreven hoe te handelen direct na een gebeurtenis. De overgang naar herstel en de nazorg komen in hoofdstuk 8 aan bod.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ine Spee, Machiel van de Laar | 2012
90 pagina's | 's-Hertogenbosch : KPC Groep


Op omslag: Vierde herziene druk
Trefwoorden: 
rampen, onderwijs, scholen, kinderen, ouders, Sociale media, traumatische ervaringen, psychosociale gevolgen, opvang, verwerkingsproces, nazorg, Calamiteitenteams
Plaatsingscode: 
s8.4 SPE
Affiliatie auteur(s):