Alledaagse magie : Mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs

Het werk van rechercheurs spreekt tot de

verbeelding. Avond na avond zijn de verrichtingen

van detectives op de televisie te zien en menig

literaire thriller verhaalt over hun inspanningen.

Hoe rechercheurs in werkelijkheid de uitvoering

van hun opsporingstaken ervaren en welke invloed

dit heeft op hun welzijn is minder bekend.

Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te

geven in factoren die van invloed zijn op de mentale

weerbaarheid van kinderporno- en forensisch

rechercheurs. Op basis van een systematische

literatuur review, observatiestudies, interviews

en vergelijkend onderzoek, wordt in dit boek

nader ingegaan op de copingstrategieën die

deze rechercheurs helpen in de omgang met

belastende werksituaties, de rol die collega’s en

leidinggevenden daarbij spelen evenals de taak- en

organisationele karakteristieken die op dit proces

van invloed zijn.

Om het risico op gezondheidsklachten te verkleinen

en duurzaam functioneren te bevorderen, doen

de politieorganisatie, leidinggevenden en

rechercheurs er verstandig aan om blijvend te

investeren in de geïdentificeerde persoonlijke,

team- en organisatie-gerelateerde hulpbronnen die

alledaagse magie bij rechercheurs mogelijk maken.

9 789462Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Henk Sollie | 2017
297 pagina's | Den Haag : Boom criminologie
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/93546.PDF
Dit boek is de publieksuitgave van het promotieonderzoek van Henk Sollie dat