ARQ International (nl)

Nederlands

Interview Saara Martinmäki over mentaal welzijn van hulpverleners : BCNN serie over mentale gezondheid

Saara Martinmäki is onderzoeker en beleidsadviseur bij ARQ Nationaal Psychotraumacentrum. Wij interviewden haar over zorg voor het mentale welzijn van medewerkers.

Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van medewerkers?

Leren van de geschiedenis, werken aan een gemeenschappelijke toekomst

Decennia zijn ze betrokken bij het herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog. Oud-klasgenoten Marjolijn de Loos, Edmond Wellenstein en Piet Hein Donner praten over hun motivatie zich hiervoor in te zetten, vanuit de oorlogservaringen van hun familie en het opgroeien in het naoorlogse Europa. 
De Loos: ‘Er is inderdaad wat je zegt, een rugzakje.’

'Als je vlucht voor geweld, speelt er meer dan enkel het opgelopen trauma'

Wereldwijd vluchten miljoenen mensen voor geweld en terreur. Wat is de impact op je als mens, als je geweld of terreur aan de lijve hebt ondervonden?

Als je vervolgens een – vaak ellendige – reis moet maken op zoek naar veiligheid?

 

ZOA vroeg het psychiater Pim Scholte: 'Je verliest alles wat je leven betekenis geeft'

 

Als fluoride in het kraanwater : van genezing naar preventie

Wietse Tol is recent aangesteld als hoogleraar Global Mental Health and Social Justice aan de Vrije Universiteit Amsterdam namens ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Na veel werk te hebben verricht in landen als Nepal en Oeganda, strijkt Wietse nu (af en toe) neer in Nederland. We spreken over zijn nieuwe leerstoel, ongelijkheden in geestelijke gezondheidszorg en reflecteren op de huidige situatie in Oekraïne. ‘De geestelijk gezondheidszorg in Nederland kan veel leren van de aanpak in lage- en middeninkomenslanden’, stelt hij.

 

 

Suïcide onder vluchtelingen in lage- en middeninkomenslanden : Een stille ramp

Suïcide onder vluchtelingen in lage- en middeninkomenslanden voltrekt zich als een stille ramp: een sociale crisis waarover weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Naast onderzoek en hulpverlening is bewustwording van deze sluipende ramp essentieel om verder verlies van mensenlevens te beperken.

 

‘Mijn ervaringen hebben mij geholpen de waarde van de mens en vrijheid beter in te zien’

Mardjan Seighali vluchtte dertig jaar geleden vanuit Iran naar Nederland. Omdat ze zich in haar thuisland uitsprak voor politieke en sociale vrijheid werd ze opgepakt en opgesloten. Nu is ze mede vanuit haar functie als directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF een voorvechter in de strijd voor vrijheid en kansengelijkheid van nieuwe Nederlanders: ‘Ik weet wat niet vrij zijn met je kan doen, hoe het je identiteit kan afpakken.’

 

Ondersteuning aan Palestijnse moeders van kinderen met een beperking : Samen sterk! De Multi-Family approach op de Westbank

Het opvoeden van jonge kinderen in gezinnen waar ouders ernstige levensgebeurtenissen hebben meegemaakt is complex. De Multi-Family Approach biedt handreikingen om ouderschap onder dergelijke zware omstandigheden vorm te geven. Ouders en kinderen leren van elkaar hoe zij dit het beste kunnen doen. Dit artikel schetst ervaringen met deze methodiek op de Westelijke Jordaanoever.

 

Mentale gezondheid in bezet gebied

 

Haat en wantrouwen na 50 jaar oorlog in Zuid-Soedan : Een vredeskiem in een geweldsspiraal

Ruim een halve eeuw van oorlog, vervolging en moord, waarin een samenleving versplintert, miljoenen op de vlucht slaan en wantrouwen overheerst. Kan een samenleving die nog altijd gebukt gaat onder deze extreme omstandigheden, zich toch weer herstellen? De War Trauma Foundation traint lokale hulpverleners die zich inzetten om geweldtrauma’s te herstellen, bijna tegen de verdrukking in.

 

Integration of mental health care into existing systems of health care: during and after complex humanitarian emergencies

Complex humanitarian emergencies, whether arising from armed con£ict or natural disaster, challenge the mental health system of a country in many ways. Not least because they increase the risk ofmental disorder in the population, and undermine the pre-existing structures of care.They may, however, also bring new opportunities to create change. In this way, new structures and paradigms may emerge...

Internet resources on child soldiers & psychosocial issues

The Internet is an enormously rich source of information, but its very richness is also its main weakness. How can you find what you need? How do know if what you find is from a reliable source and can be trusted? In the contribution below we will summarize some Internet resources on psychosocial aspects of child soldiers that have been proved to be reliable and valuable.