Aandacht voor gender maakt de aanpak van huiselijk geweld effectiever : Wat doet de gemeente?

Er gebeurt veel in de aanpak van huiselijk geweld: de recentelijke decentralisaties in het sociaal domein, het opstellen en implementeren van de regiovisies Veilig Thuis, de verdere vormgeving en inbedding van Veilig Thuis en het Collectief tegen Kindermishandeling, om enkele belangrijke ontwikkelingen te noemen waar gemeenten bij betrokken zijn.
Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is kennis over ‘wat werkt’ essentieel. Dit impliceert dat de aanpak zich richt op de oorzaken van de huiselijk geweldproblematiek. Die oorzaken zijn veelzijdig en hangen met veel aspecten samen, zowel persoonlijke eigenschappen van de daders en slachtoffers van het geweld, als aspecten van de samenleving waarin we leven. Eén van die maatschappelijke aspecten is gender.
Deze handreiking beschrijft een aantal manieren waarop gemeenten in hun beleid, in de organisatie van de aanpak en in gesprek met uitvoerders meer aandacht kunnen besteden aan de rol van gender bij huiselijk geweld; met als doel om daarmee de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld verder te verbeteren!
Deze handreiking vloeit voort uit de wens van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de gendersensitiviteit in de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. In 2013 hebben de ministeries onderzoek laten doen naar de mate waarin gender binnen beleid en uitvoering wordt geadresseerd: de Genderscan van de aanpak van huiselijk geweld.

Daarin wordt geconcludeerd dat er binnen de sekseneutrale aanpak van huiselijk geweld weliswaar voldoende ruimte is voor gendersensitiviteit in instrumentarium en uitvoering, maar dat daar in de praktijk geen sturing op plaatsvindt en gendersensitiviteit niet structureel in de aanpak is ingebed. De ministeries hebben vervolgens een project in gang gezet om dit te verbeteren. Deze handreiking is één van de producten die in dit kader zijn ontwikkeld.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Saskia Daru, Jamila Mejdoubi, Katrien de Vaan, Anouk Visser | 2016
11 pagina's | [Amsterdam] : Regioplan; [Utrecht] : Movisie; [Amsterdam] : Atria
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Gendersensitief-handelen-bij-huiselijk-geweld-wat-doet-de-gemeente%20[MOV-10271750-1.0].pdf
Trefwoorden: 
huiselijk geweld