“Een trede hoger, maar we zijn er nog niet.” Naar de ontwikkeling van een feedbackgerichte gezinstherapie

Aangezien uit onderzoek blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen de kwaliteit van de therapeutische alliantie, zoals die door cliënten ervaren wordt, en de effectiviteit van psychotherapie, zoeken ook gezinstherapeuten naar mogelijkheden om de kwaliteit van de alliantie te verbeteren. Het systematisch gebruik van cliëntfeedback kan daarbij een bron van rijkdom zijn, als antwoord op de complexiteit van de alliantie in gezinstherapie. In dit artikel focussen we op manieren waarop systematische cliëntfeedback kan bijdragen aan een optimalisering van de therapeutische alliantie. Wij presenteren het Dialogisch Feedback Instrument (dfi), een eenvoudig feedbackinstrument dat vooral gebruikt kan worden in gezinstherapiesessies waarbij jonge kinderen betrokken zijn. Een gevalsbeschrijving illustreert hoe de feedback van cliënten over hun ervaringen in therapie de therapeut kan helpen om zich beter af te stemmen op de ervaringen van gezinsleden en hun verwachtingen van therapie. Deze vorm van feedbackgerichte gezinstherapie wordt gekaderd in een ethiek van ‘verantwoordelijkheid dragen’ eerder dan een ethiek van ‘verantwoording afleggen’.

 

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u zicht op mogelijkheden om de kwaliteit van de therapeutische alliantie in gezinstherapie te verbeteren;
  • begrijpt u hoe we op een ethisch verantwoorde manier verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de uitoefening van ons vak als gezinstherapeut;
  • bent u in staat een dialogische feedbackcultuur te installeren;
  • kunt u aan de hand van eenvoudige feedbackinstrumenten gezinsleden helpen hun ervaring met therapie te verwoorden;
  • hebt u handvaten gekregen om de afstemming tussen therapeut en gezinsleden en tussen gezinsleden onderling te verbeteren;
  • beschikt u over hulpmiddelen om ook jonge kinderen en adolescenten een stem te geven in de beoordeling van het gezinstherapeutisch proces.
Referentie: 
Peter Rober, Karine Van Tricht en Rolf Sundet | 2023
In: Tijdschrift voor Psychotherapie ; ISSN: 0165-1188 | 2023 | 3
https://www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2023-uitgave-3/11842/
Trefwoorden: 
casuistiek, effectiviteit, gezinstherapie, jongeren, kinderen, Onderzoek, patienten