‘Leven na de vlucht is zwaar…’ : Handreiking Begeleiding van Eritrese vluchtelingen met psychische klachten

Eritrese vluchtelingen met een verblijfsvergunning komen in een gemeente wonen en maken gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen en diensten. Zij krijgen de eerste periode begeleiding en taalles, en komen in contact met professionals en vrijwilligers. Nederland is voor Eritrese vluchtelingen geen gemakkelijk land om een bestaan op te bouwen. Nederland is heel anders georganiseerd dan Eritrea en de manier van omgaan met elkaar is anders. Dit heeft gevolgen voor de inburgering en de integratie.

Deze handreiking gaat uitgebreid in op aantal adviezen en tips die houvast geven bij de begeleiding en het helpen van Eritrese vluchtelingen met psychische klachten, waaronder:

  • Verdiep je in de achtergrond van Eritrese vluchtelingen
  • Realiseer je dat psychische klachten omgeven zijn met stigma, taboe en schaamte
  • Bij een deel van de Eritrese vluchtelingen spelen traditionele ideeën over psychische klachten een rol.
  • Een aanpak die cultuursensitief is helpt om goed contact te leggen met Eritrese vluchtelingen.
  • Onderlinge samenwerking met meerdere betrokkenen helpt om te komen tot een persoonsgerichte en integrale aanpak.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Evert Bloemen | 2020
27 pagina's | Utrecht : Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/07/Leven-na-de-vlucht-is-zwaar-Pharos.pdf
Trefwoorden: 
asielzoekers, asielzoekerscentra (AZC), Asielzoekerscentra (AZC), depressie, Eritrea, Geestelijke gezondheid, gemeenten, gezinnen, gezondheidszorg, Handreikingen, immigratie, migranten, migratie, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), Psychische klachten, psychische stoornissen, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, religies, tolken, veerkracht, vluchtelingen, zwangerschap