‘Asielzoekers behoren tot de meest veerkrachtige mensen die er zijn’ : Wat is de mentale tol van ons asielbeleid op mensen op de vlucht?

Door wat ze doorstonden zijn asielzoekers veerkrachtig, flexibel en kennen ze een groot aanpassingsvermogen, kenmerken die onze maatschappij ten goede kunnen komen, zegt psychologe Michelle Warriner.

Maar, zo zegt ook de Nederlandse orthopedagoog Stephanie Rap, we moeten hen als samenleving ook de juiste opvang en informatie aanreiken in de asielprocedures.

Net dat laat zowel in België als Nederland te wensen over. ‘Maatschappelijke spanningen hangen wel degelijk samen met een gebrek aan mentaal welzijn.’

Referentie: 
Willem de Maeseneer | 2022
MO, Mondiaal Nieuws, 3 september 2022
https://www.mo.be/interview/asielzoekers-behoren-tot-de-meest-veerkrachtige-mensen-die-er-zijn
Trefwoorden: 
asielzoekers, beleid, Belgie, crises, Dehumanisering, Europa, hulpverlening, informatievoorziening, interviews, maatschappij, mensenrechten, Nederland, opvang, opvangcentra, overheid, Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychologen, psychosociale gevolgen, psychotrauma (nl), seksueel geweld, sociale steun, veerkracht, veiligheid, verlies, vluchtelingen, wetgeving