Moral injury and the need to carry out ethically responsible researchGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Victoria Williamson, Dominic Murphy, Carl Castro, Eric Vermetten, Rakesh Jetly, Neil Greenberg | 2020
In: Research Ethics ; ISSN: 1747-0161
https://doi.org/10.1177/1747016120969743
Epub ahead of print DOI : 10.1177/1747016120969743
Keywords: 
Guilt, Injuries, Morale, Posttraumatic Stress Disorder, Psychotrauma, PTSD (en), Research, Shame, Treatment
Affiliation author(s):