Agenda

 
Item
Datum
Plaats
2022
 
 
Dubrovnik Summer school of Psychotraumatologie PTSD Revisited: The heterogeneity of responses to psychological trauma and novel treatment approaches  23-26 mei 2022 Dubrovnik
Webinar : Op het raakvlak van dementie en psychiatrie 30 mei 2022 Online
Jaarlijks Congres - Werken met migranten en vluchtelingen - editie 2022 1 juni 2022 Online
Congres - Werken met 'onbegeleidbare' cliënten 1 juni 2022 Online
1-4 juni 2022
Belfast
De Koepel Congres – Evidence based trauma behandelen bij kind en jeugd: Doen wat werkt! 2 juni 2022 Veenendaal
Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving 5 juni 2022 Utrecht
Verleden, heden en toekomst: 15 jaar NtVP – Webinar serie interviews met experts 6 juni 2022 Online
Congres Impact van intergenerationele overdracht bij sociale problematiek 7 juni 2022 Ede
Congres Kind en spel: trauma en systeemgericht werken 10 juni 2022 Zeist
Inaugurele rede: M.Sijbrandij : Through a global lens : Psychological strategies for mental health problems following trauma and crisis 10 juni 2022 Amsterdam
Webinar : Man-vrouw verschillen in de ggz  14 juni 2022 Online
Congres : Leefstijlpsychiatrie in de klinische praktijk 15 juni 2022  Vianen
Suïcidepreventie 15 juni 2022 Eindhoven
Congres: Dubbele Diagnose : psychiatrie en verslaving 15 juni 2022 Utrecht
Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - editie 2022 16 juni 2022 Utrecht
Symposium Palliatieve Zorg ‘Eind goed, al goed?! 16 juni 2022 Utrecht
19 th International congress of ESCAP Maastricht: Networks in Child and Adolescent Psychiatry 19-21 June 2022 Maastricht
Congres - Antisociaal gedrag bij kinderen en (jong)volwassenen 22 juni 2022 Utrecht
Congres - Werken met "lastige" ouders 23 juni 2022 Utrecht
Online Masterclass - Interrupting cycles of intergenerational risk 28 juni 2022 Online
Middagsymposium : Dementie bij Migranten  28 juni 2022 Online
Masterclass GHB: Verslaving en behandeling | Webinar 29 juni 2022 Online
Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen  30 juni 2022 Eindhoven
Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - editie 2022 1 juli 2022 Online
Congres - Antisociaal gedrag bij kinderen en (jong)volwassenen 1 juli 2022 Online
Congres - Werken met "lastige" ouders 1 juli 2022 Online
17 th European Congress of Psychology (ECP) 2022
5-8 juli 2022
Ljubljana
Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen  15 juli 2022 Online
Webinar: Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde 6 september 2022 Onlilne
Webinar Eergerelateerd geweld  14 september 2022 Online
World Congress of Cultural Psychiatry 14-17 september 2022 Rotterdam
Second International Conference on Trauma and Mental Health 18-20 september 2022 Jesuralem
Congres - Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters 21 september 2022 Utrecht
Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - eerste lustrum editie 22 september 2022 Utrecht
Behandelen van relationeel (ontwikkelings)trauma - congres met Dan Hughes 26 september 2022 Zeist
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) 27 september 2022 Utrecht
3e landelijke studiedag Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 29 september 2022 Amsterdam
NtVP Jaarcongres: Psychotrauma door systemen heen 30 september 2022 Stroe
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek 6 oktober 2022 Utrecht
Webinar : Huiselijk geweld 6 oktober 2022 Online
Symposium : Perspectief van de levensloop 7 oktober 2022 Amsterdam
Webinar : Cultuursensitief werken 11 oktober 2022 Online
Congres: Kind & Trauma. Signaleren, behandelen en begeleiden 11 oktober 2022 Amsterdam en online
CELEVT Congres 2022 Vroeg trauma & Interpersoonlijke Neurobiologie 12 oktober 2022 Amersfoort
Congres Acute psychiatrie : Handvatten voor de klinische praktijk 13 oktober 2022 Houten
Congres - Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters 1 november 2022 Online
Online Congres - Hechtingsproblematiek 1 november 2022 Online
Online Congres Externaliserend gedrag - eerste lustrum editie 1 november 2022 Online
Webinar : Omgaan met agressie in de zorg 1 november 2022 Online
3e Landelijke studiedag : Van 18min naar 18plus 2 november 2022 Utrecht
Webinar : Seksuele en criminele uitbuiting 2 november 2022 Online
Masterclass trauma en systeemtherapie : Treating the traumatized child 8-10 november 2022 Online
Congres - Verwaarlozing en zorgtekort 9 november 2022 Eindhoven
Kinderen en rouw 15 november 2022 Utrecht
Congres - Verwaarlozing en zorgtekort 1 december 2022 Online