Agenda

Agenda.

Item datum Plaats
2019    
Congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen 21 maart 2019 Utrecht
Het dementiecongres 21 maart 2019 Ede
Congres NVGP: Eigenheid en Verbinding. Wat elke therapeut moet weten van groepspsychotherapie 22 maart 2019 Driebergen
Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen 28 maart 2019 Eindhoven
Let's make it work. De implementatie van e-mental health 28 maart 2019 Amsterdam
5e Congres (Psycho)Trauma : Specifieke interventies en algemene strategieën 28 maart 2019 Amsterdam
CELEVT: Zesde HART College Symposium 29 maart 2019 Amstelveen
Afsluitend congres van de Week van de Psychiatrie 2019 "Zichtbaar?" 29 maart 2019 Utrecht
Voorjaarscongres NVvP 2019: Psychiatrie van de toekomst 3-5 april 2019 Maastricht
EMDR Congres: EMDR VOOR HET LEVEN! 5-6 april 2019 Utrecht
Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld? 7 mei 2019 Ede
Congres Niet-aangeboren hersenletsel: Ondersteuning bij NAH 8 mei 2019 Ede
3e Jaarcongres Behandeling van patiënten met een laag IQ 16 mei 2019 Nieuwegein
Topsprekers over Kwetsbare Ouderen 21 mei 2019 Ede

Congres Huiselijk geweld 2019

4 juni 2019 Ede
EXISTENTIE EN ZINGEVING IN DE GGZ (2) Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit 5 juni 2019 Utrecht
Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken, 2e editie 6 juni 2019 Utrecht
29th Euro Congress on Psychiatrists and Psychologists 10-11 juni 2019 Berlijn
Congres: Traumasporen in lichaam, brein en geest 14 juni 2019 Utrecht
16th ESTSS Conference 2019 14-16 juni 2019 Rotterdam
Congres Behandeling van complexe suïcidaliteit 20 juni 2019 Nieuwegein
4e Congres Mensen met verward gedrag 25 juni 2019 Driebergen
EHRI Conference: Holocaust Studies in the Digital Age. What’s New? 2 juli 2019 Amsterdam
Zevende Landelijke CELEVT Congres 10 oktober 2019 Amersfoort
ISTSS 35th Annual Meeting: Trauma, Recovery, and Resilience: Charting a Course Forward 14-16 november 2019 Boston - USA
NHG-Congres 2019: 'Relax, ’t is gewoon complex' over complexe zorg in de huisartsenpraktijk 15 november 2019 Maastricht