Agenda

Agenda.

Item datum Plaats
2020    
Congres Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking. Signaleren en begeleiden van hechtingsproblematiek Uitgesteld 28 oktober 2020 Online
Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen Uitgesteld 28 oktober 2020

Ede

Webinar Systemisch racisme, trauma en de GGZ: Hoe zit dat bij jou? 28 oktober 2020 Online
Congres Behandeling van Trauma : Effectieve verwerkingstechnieken Uitgesteld
30 oktober 2020 Utrecht
Congres 'Bruggen slaan voor mantelzorgers ggz' 30 oktober 2020 Online
Congres Zorgmijders. Hoe win je het vertrouwen van de cliënt? Uitgesteld 3 november 2020 Ede
Webinar Ouderenmishandeling en mensenhandel 3 november 2020 Online
Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen 4 november 2020 Online
VGCt najaarscongres: Practice what you Preach, hoe evidence-based werken we eigenlijk? uitgesteld 5 november 2020 Online
Online congres - Suïcidepreventie 5 november 2020 Online
Congres Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg 5 november 2020 Online
Hét Dementie Congres Uitgesteld 5 november 2020 Ede
CCITP: Prevention of crisis and coercion Uitgesteld 5-6 november 2020 Rotterdam
Medicijnvrije behandeloptie psychose. Nationaal antipsychotica debat 6 november 2020 Online
Webinar Najaarssymposium Transculturele Psychiatrie 2020 10 november 2020 Online
Congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg Uitgesteld 11 november 2020 Hilversum
Congres Mentale nazorg in crisistijden : Investeer in mentale gezondheid en veerkracht van u en uw team 17 november 2020 Lunteren
Congres Huiselijk Geweld : Inzichten door coronatijden Uitgesteld 18 november 2020 Hilversum
Online Congres Vroegsignalering bij baby’s 18 november 2020 Online
Congres Medicatieveiligheid anno nu 24 november 2020 Ede
Online congres Volwaardig leven 24 en 25 november 2020 Online
Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassenen  uitgesteld 26 november 2020 Utrecht
College Interventies (voor een veilige samenleving) 26 november 2020 Amsterdam
Online congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie 26 november 2020  online
Hoogsensitiviteit 2. Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk 27 november 2020 Veenendaal of online
Exposuredag 28 november 2020 Veennendaal en Online
Congres Zorgmijders – Extra editie
Hoe win je het vertrouwen van de cliënt? Uitgesteld
1 december 2020 Ede
Complexe dementiezorg: omgaan met gecompliceerde vraagstukken bij dementie 2 december 2020 Amersfoort
Congres Seksueel Geweld 2 december 2020 Veenendal
Congres Schematherapie 3 december 2020 Doorn
Online congres - Emoties en emotieregulatie 3 december 2020 Online
JAARCONGRES PARTICIPATIE EN HERSTEL :
GGZ VAN DE TOEKOMST
8 december 2020 Bussum
Congres Wijkteams – Extra editie : Integraal werken in de wijk 8 december 2020 Ede
Congres Samenwerken aan Sterke Jeugdhulp 9 december 2020 Veenendaal
Topsprekers over Kwetsbare Ouderen : Topsprekers in de ouderenzorg 10 december 2020 Ede
Masterclass Klinisch redeneren
Analyseren, verduidelijken en benoemen van probleemsituaties
10 december 2020 Doorn
Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie 11 december 2020 Bunnik
National Health Tender Day 2020 16  december 2020 Utrecht
2021    
Online congres - Pesten: van plagen naar langdurig trauma 14 januari 2021 Online
Van ketenzorg naar netwerkzorg
Passende zorg over de grenzen van instellingen heen
14 januari 2021 Utrecht
Online congres - LVB en externaliserend probleemgedrag 21 januari 2021 Online
21 januari 2021 Ede
Congres Mensen met verward gedrag
Samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein
28 januari 2021 Ede
Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy 1 februari 2021 Utrecht
Jaarcongres LVB : Complexe problematiek 2 februari 2021 Ede
Congres Gezinnen met complexe en meervoudige problemen 9 februari 2021 Ede
Het Jaarcongres Palliatieve Zorg : Een waardige afronding van het leven voor je patiënt 12 februari 2021 Utrecht
Ouderenzorg op de juiste plek  Ouderen centraal in zorgnetwerken 16 februari 2021 Utrecht
Prevention of crisis and coercion 4-5 maart 2021 Rotterdam
Het Dementie congres : Ontdek hoe jij nog meer voor mensen met dementie kunt betekenen 19 maart 2021 Ede
Congres Behandeling van Trauma
Effectieve verwerkingstechnieken
19 maart 2021  Utrecht
Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg 23 maart 2021 Ede
Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen 24 maart 2021 Ede
Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein
Preventie, interventie en in actie voor jouw cliënt
6 april 2021 Ede
Jaarcongres voor Klinisch Psychologen  16 april 2021  
Congres Kleinschalig Zorgen 20 april 2021 Ede
Tweede Trauma Informed Practice Conferentie CELEVT  22 april 2021 Amerfoort
Congres Zorgmijders : Hoe win je het vertrouwen van de cliënt? 18 mei 2021 Ede
19 mei 2021 Den Bosch
Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking
Signaleren en begeleiden van hechtingsproblematiek
20 mei 2021 Utrecht
7e EFCAP congres: Youngsters' position in forensic psychiatry: do we dare to change the rules?  19-21 mei 2021 Eindhoven
Congres Huiselijk Geweld 8 juni 2021 Ede
Dag van de Wijkverpleging 11 juni 2021 Ede
17th biennial conference of the ESTSS: Trauma and resilience through the ages: A life course perspective 16-19 juni 2021 Belfast
2e International Conference on Trauma and Mental Health : The impact of Trauma and Adversity, Challenges and Innovations 29-31 augustus 2021 Jerusalem
Congres Positieve Psychologie: Positief werken 14 oktober 2021 Ede
Congres Emotieregulatie : bij kinderen en volwassenen 25 november 2021 Doorn