Agenda

Agenda.

Item datum Plaats
2020    
20 augustus 2020 online
Lustrum: Dag van de sociaal werker 26 augustus 2020 Ede
Webinar Lastig gedrag behandelen met reflex-interventietechniek 27 augustus 2020 online
De Dag van de Zorgprofessional
Blijf in balans en vergroot je werkplezier!
28 augustus 2020 Ede
Dag van de Preventie 2020 : Preventie in de praktijk 2 september 2020 Driebergen
Van ketenzorg naar netwerkzorg
Passende zorg over de grenzen van instellingen heen
2 september 2020 Utrecht
Congres voor Klinisch Psychologen: Affective neuroscience: stand van zaken in Nederland 
Jaarcongres verschoven naar 16 april 2021
3 september 2020 Amersfoort en online
Jaarlijks Congres: Passie, positie, politiek uitgesteld naar 25 september
3 september  Amersfoort
Congres Trauma bij kinderen 4 september Nieuwegein
2nd International Conference on Trauma & Mental Health  6-8 september 2020 Jerusalem
Online Masterclass PA Crisiscommunicatie, Universiteit Leiden 8 september 2020 Online
Congres Strategische Positionering 9 september 2020 Amersfoort
Ouderenpsychiatrie in de praktijk : Leer psychiatrische stoornissen bij ouderen herkennen en signaleren 9 september 2020 Utrecht
Congres Suïcidepreventie: van goedbedoeld naar professioneel 10 september 2020 Amsterdam
Jaarcongres Eenzaamheid 10 september 2020 Ede
Suicidepreventie 10 september 2020 Amsterdam
Online congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen 10 september 2020 Online
Webinar NtVP Webinar: Systemisch racisme, trauma en de GGZ: Hoe zit dat bij jou?Grensoverschrijdingen bij kinderen 11 september 2020 Online
12 september 2020 Amersfoort
Het Jaarcongres Palliatieve Zorg 15 september 2020 Ede
Congres Wijkteams 2020 16 september 2020 Ede
NtVP Webinar: Systemisch racisme, trauma en de GGZ: Hoe zit dat bij jou? 16 september 2020 Online
7th international EFCAP congress: ‘Youngsters’ position in forensic psychiatry: do we dare to change the rules? 16-18 september 2020 Eindhoven
17 september 2020 Online
NVRG-Congres 2020. New steps to an ecology of mind: systemische wortels in een woelige wereld 18 september 2020 Hilversum en online
Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy 21-22 september 2020 Zeist
Jaarcongres LVB. Complexe problematiek 22 september  2020 Ede
Congres Zorgonderwijs Vernieuwers 23 september 2020 Nieuwegein
Congres Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 23 september 2020 Zwolle
Suicide Bereavement: Using Our Collective Voice 24 september 2020 Manchester
24 september 2020 Online
Masterclass Klinisch redeneren Analyseren, verduidelijken en benoemen van probleemsituaties
25 september 2020 Doorn
Jaarlijks Congres: Passie, positie, politiek 25 september 2020 Utrecht
Symposium Psychedelics in Psychiatry and Psychotherapy 24 of 25 september 2020 Haarleem
Congres De vaderfactor en schaamte met Stephan B. Poulter : Invloed op persoonlijke en professionele ontwikkeling 28 september 2020 Zeist
6 E CONGRES (PSYCHO)TRAUMA  1 oktober 2020 Amsterdam
Congres Zorg & Finance. Financiële fitheid na een crisis 1 oktober 2020 Lunteren
European Implementation Event 2020. Crossing Borders – Overcoming Boundaries: Implementation for a new decade 1 en 2 oktober 2020 Rotterdam
Congres: Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma 5 oktober 2020 Ede
Dag van de Medicatieveiligheid 6 oktober Ede
2020 IRCT Scientific Symposium & General Assembly: Overcoming the Extreme: Life After Torture 5-7 oktober 2020 Tbilisi, Georgia
Congres Armoede en Schulden 7 oktober 2020 Ede
Online congres – Seksueel geweld 7 oktober 2020 Online
Congres Persoonlijkheids­stoornissen. Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen: naar een nieuwe fase 9 oktober 2020 Nieuwegein
Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein: Preventie, interventie en in actie voor jouw cliënt 9 oktober 2020 Ede
Congres Positieve Psychologie: Positief werken 14 oktober 2020 Ede
The 11th International Society for Health and Human Rights (ISHHR) Conference oktober 2020 Medellín
Congres Kleinschalig Zorgen 15 oktober 2020 Ede
Webinar Trauma: Herstel in eigen hand 15 oktober 2020 online
Dag van de Wijkverpleging
Werk jij in de wijkzorg? Mis deze dag dan niet!
20 oktober 2020 Ede
Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen 28 oktober 2020

Ede

Congres Behandeling van Trauma : Effectieve verwerkingstechnieken
30 oktober 2020 Utrecht
Congres Zorgmijders. Hoe win je het vertrouwen van de cliënt? 3 november 2020 Ede
Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen 4 november 2020 online
VGCt najaarscongres: Practice what you preach. Hoe evidence-based werken we eigenlijk? 4-6 november 2020 Veldhoven
Hét Dementie Congres 5 november 2020 Ede
CCITP: Prevention of crisis and coercion 5-6 november 2020 Rotterdam
Medicijnvrije behandeloptie psychose. Nationaal antipsychotica debat 6 november 2020 Driebergen
Congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg 11 november 2020 Hilversum
Congres Mentale nazorg in crisistijden : Investeer in mentale gezondheid en veerkracht van u en uw team 17 november 2020 Lunteren
Congres Huiselijk Geweld : Inzichten door coronatijden 18 november 2020 Hilversum
Congres Medicatieveiligheid anno nu 24 november 2020 Ede
Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassenen 26 november 2020 Utrecht
College Interventies (voor een veilige samenleving) 26 november 2020 Amsterdam
Online congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie 26 november 2020  online
Hoogsensitiviteit 2. Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk 27 november 2020 Driebergen
Congres Zorgmijders – Extra editie
Hoe win je het vertrouwen van de cliënt?
1 december 2020 Ede
Complexe dementiezorg: omgaan met gecompliceerde vraagstukken bij dementie 2 december 2020 Amersfoort
Congres Seksueel Geweld 2 december 2020 Veenendal
Congres Schematherapie 3 december 2020 Doorn
JAARCONGRES PARTICIPATIE EN HERSTEL :
GGZ VAN DE TOEKOMST
8 december 2020 Bussum
Congres Wijkteams – Extra editie : Integraal werken in de wijk 8 december 2020 Ede
Congres Samenwerken aan Sterke Jeugdhulp 9 december 2020 Veenendaal
Masterclass Klinisch redeneren
Analyseren, verduidelijken en benoemen van probleemsituaties
10 december 2020 Doorn
Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie 11 december 2020 Bunnik
2021    
Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy 1 februari 2021 Utrecht
Jaarcongres voor Klinisch Psychologen  16 april 2021  
Tweede Trauma Informed Practice Conferentie CELEVT  22 april 2021 Amerfoort
19 mei 2021 Den Bosch
17th biennial conference of the ESTSS: Trauma and resilience through the ages: A life course perspective 16-19 juni 2021 Belfast