Agenda

 
Item
Datum
Plaats
2023
 
 
Jaarsymposium Spoedeisende GGz 6 juni 2023 Amsterdam
Congres - Borderline
7 juni 2023
Utrecht
Congres Seksuele gezondheid. Dat spreekt vanzelf? 7 juni 2023 Utrecht
Congres Behandeling van suïcidaal gedrag 7 juni 2023  Veenendaal 
Wilsonbekwaamheid : Theorie en praktijk 7 juni 2023 Zeist / online
8 juni 2023
Amsterdam
Symposium Euthanasie bij psychisch lijden 8 juni 2023 Apeldoorn
Masterclass Neurowetenschappen
Van neurobiologische aspecten uit het lab naar psychopathologie in de praktijk
8-9 juni 2023 Putten
Masterclass PTSS - voorjaar 2023 8-9 juni 2023 Sint-Michielsgestel
Symposium : Gestolde Boosheid, Over angst en verborgen woede 9 juni 2023 Amsterdam
Slaapproblemen bij ouderen
Oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden
14 juni 2023 Zeist
14-17 juni 2023
Belfast
Middagsymposium : Armoede en schulden 15 juni 2023 Amsterdam
Symposium Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen 15 juni 2023 Utrecht
Vroegsignalering, preventie en interventie 15 juni 2023 Utrecht
Congres - Kinderen in de ouderrol 15 juni 2023 Utrecht 
Congres Leefstijl en psychische problematiek 16 juni 2023 Utrecht
Boekpresentatie Kopzorgen. Trauma begrijpen in 33 vragen 16 juni 2023 Amsterdam
20 juni 2023 Online
Ziekte in het gezin : Begeleiden van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder 21 juni 2023 Amersfoort / Online
22 juni 2023
Eindhoven
Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2023 22 juni 2023 Veenendaal
22 juni 2023
Bunnik / Online
Landelijk congres : Verward gedrag op straat  27 juni 2023  Utrecht
7e Landelijke congres : Drugs 28 juni 2023 Amsterdam
NIP webinar – Trauma, een relationele opgave 29 juni 2023 Online
29 juni 2023
Utrecht
Congres - Borderline
1 juli 2023
Online
1 juli 2023  Online
Congres - Goed contact met prille ouders 1 juli 2023  Online
4 juli 2023 Online
1 augustus 2023 
Online
1 augustus 2023
Online
4 september 2023 Online
Masterclass Body Basics vanuit Sensorimotor Psychotherapy 11 september 2023 Utrecht
Webinar: Cultuursensitieve communicatie bij het levenseinde 12 september 2023 Online
Netwerkdag Oorlogsbronnen 12 september 2023 Amsterdam
6e Landelijke congres : Ouderenpsychiatrie 13 september 2023 Utrecht
Behandelen op het raakvlak van dementie en psychiatrie | Masterclass 19 september 2023 Utrecht
Nursing Pijn College 19 september 2023 Ede
De polyvagaaltheorie in therapie : 
Herstellen van trauma door te werken met het zenuwstelsel
vanaf 19 september 2023 Online
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - editie 2023 21 september 2023 Eindhoven
Congres Niet-aangeboren hersenletsel 26 september 2023 Ede
Webinar: Ketamine 27 september 2023 Online
Internationale conferentie: Trauma, crisis en conflict: verbinding tussen onderzoek en praktijk. 28-29 september 2023 Hilversum
Congres Medicatieveiligheid 3 oktober 2023 Ede
Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie 2023 5 oktober 2023 Amersfoort
Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - editie 2023 5 oktober 2023 Utrecht 
Symposium Spijt, een verwaarloosde emotie 6 oktober 2023 Amsterdam en online
Cultuursensitief werken | Webinar 10 oktober 2023 Online
Jaarlijks Congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassen 11 oktober 2023 Eindhoven
Ervaringsgericht 2-daags seminar Working with troubled parents : Technieken voor geïntegreerde gezinstherapie bij hechtingstrauma's 11-12 oktober 2023 Utrecht
Masterclass Play en Fun activities for engaging different types of children | Hoe kan je spel toepassen als een kind niet meedoet? 13 oktober 2023 Utrecht
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - editie 2023 1 november 2023 Online
Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - editie 2023 1 november 2023 Online
Middagsymposium : Mentale problemen bij meisjes 2 november 2023 Amsterdam
Masterclass trauma en systeemtherapie: Treating the traumatized child 7-9 november 2023 Utrecht / Online
Grensoverschrijdend gedrag in de ggz. De kracht van balans 10 november 2023 Amsterdam
Congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg 21 november 2023 Utrecht
10e Vroeg Trauma Congres CELEVT : Vieren én Veerkracht 
23 november 2023 Amersfoort
Cultuursensitief werken | Webinar 5 december 2023 Online
Congres - Jeugdtrauma's: ACEs en PACEs 7 december 2023 Eindhoven
Jaarcongres Participatie en herstel : de toekomst is nu  14 december 2023 Amsterdam