The impact of recurrent disasters on mental health: A study on seasonal floods in northern IndiaGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Kleber R,Wind TR,Joshi PC,Komproe IH, | 2013
Prehospital & Disaster Medicine | 28 | 3 | 279-285
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract
Affiliation author(s):