Effects of separation and loss on PTSD symptom change over time in a treatment seeking sampleGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Smid G,Aa Nvd, | 2013
European Journal of Psychotraumatology | 4 | Suppl. 2 | 46-
https://www.arq.org/nl/projecten/traumatische-rouw-onderzoek-naar-diagnostiek-en-innovatieve-behandeling
Dit artikel is niet terug te vinden bij het tijdschrift. Mogelijk uitgegeven et andere titel?
Affiliation author(s):