Zorgzame nazorg : Gids voor nabestaanden - Gids voor nabestaanden : wat te regelen na een overlijden

Als er iemand in je omgeving is overleden, komt er een heleboel op je af. Wanneer je een directe nabestaande bent, moet je meteen heel veel dingen regelen. Als u deze zaken het liefst zelf wilt regelen, dan kunt u gebruikmaken van de Gids ‘Wat te regelen na een overlijden’. De Gids geeft een praktisch en compleet beeld van wat er geregeld moet worden. De Gids maakt onderdeel uit van de box ‘Zorgzame nazorg’. Vraag ernaar bij uw uitvaartondernemer. Mocht hij deze box of Gids niet hebben, dan kunt u ze hier bestellen.

Verantwoordelijkheidsgevoelens van militairen: gevolgen van mandaten, restricties en morele dilemma's in het uitzendgebied

Ongeveer eenvijfde van de Nederlandse ex-militairen kampt met gevoelens van schuld en schaamte als gevolg van deelname aan een vredesmissie, zo blijkt uit een recent afgerond onderzoek onder ruim 1.100 veteranen. Deze veteranen waren onder meer uitgezonden naar Cambodja (UNTAC), BosniëHerzegovina (UNPROFOR), Kosovo (KFOR) en Irak (SFIR). De schuld- en schaamtebeleving blijkt indirect te maken te hebben met restricties in besluiten en handelen die de militairen hebben ervaren.

Prospectief en translationeel onderzoek naar nieuwe uitzendinggerelateerde uitdagingen: zicht op Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) en blastgeïnduceerde mild Traumatic Brain Injury (mTBI)

Dit artikel beschrijft een onderzoek bij TNO naar neurobiologische processen in de hersenen die mogelijk ten grondslag liggen aan gedragsveranderingen ten gevolge van blootstelling aan ernstige stress.

De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht

Welke rol kan het recht vervullen in reactie op historisch onrecht? In de nasleep van een periode van onrecht en geweld bestaat de drang om het gebeurde te vergeten, om het juist te blijven herinneren, of om te verzoenen en te vergeven. Soms stelt ook het recht zich in dienst van de maatschappelijke opdracht om te vergeten, om te blijven herinneren of om te vergeven. In deze rede wordt betoogd dat de rol die de rechtsorde kan spelen vooral alledaags is. Enerzijds moet de rechtsorde ervoor waken historisch onrecht geheel te negeren.

Aanpak van radicalisme : een psychologische analyse

Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe zich onder jongeren in Nederland het radicaliseringsproces voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Welke interventies kunnen er gehanteerd worden zodat deradicalisering plaatsvindt. De auteurs toetsen de gedragswetenschappelijke inzichten van radicalisering aan de Nederlandse situatie.

Praktische aanbevelingen en literatuur

Bevat:

Voor de individuele hulpverlener : Hoe herken je bij jezelf traumawerk-gerelateerde stressreacties? Maatregelen ter preventie van traumawerk-gerelateerde stressreacties.

Voor een team of organisatie : Hoe herken je traumawerk-gerelateerde stressreacties op team- of organisatieniveau? Preventie van traumawerk-gerelateerde stressreacties.

Nuttige informatie

Van pandemie tot bioterrorisme: Complexe gevolgen besmettingsrampen vragen betere voorbereiding

De rampoefeningen in de gezondheidszorg richten zich vooral op ‘flitsrampen’, niet op rampen waarbij mensen besmet kunnen raken. Terwijl juist dit type ramp specifieke problematiek met zich meebrengt.

Herdenken en monumenten sterk met elkaar verweven: Verbinden van verleden, heden en toekomst

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreven twee medewerkers van Impact een visiedocument over de vraag of het zinvol zou zijn een monument op te richten voor brandweerlieden die door hun werk zijn omgekomen, zoals er ook eerder al een monument werd onthuld voor de politie. Op basis van dit document werd besloten dat het brandweermonument er gaat komen. Hier volgt een belangrijk deel van dit document: Wat doen we als we herdenken en welke rol spelen monumenten daarin?

 

Gevolgen van terreur: Verslag van het jaarlijkse ISTSS-congres

Halverwege november 2008 vond in Chicago het jaarlijkse congres plaats van de International Society for Traumatic Stress Studies (iSTSS). ik doe u hier niet echt verslag van dit congres, want net als iedere deelnemer maakte ik uit het werkelijk overweldigende aanbod een keuze, geheel naar eigen smaak. en vervolgens leent maar een enkele presentatie zich voor een levendige beschrijving. ik geef dus alleen een schetsmatige algemene indruk van het congres, en bespreek met name de bijdrage van Cloitre meer in detail.

 

De crisiskaravaan : achter de schermen van de noodhulpindustrie

Achter de schermen van de noodhulpindustrie gaat over de dilemma's van de internationale hulpverlening: schiet hulp het doel voorbij als oorlogvoerende partijen er hun voordeel mee doen? Wat te doen als de concurrentie tussen NGO's zo groot wordt dat het eigen belang de hulpverlening in de weg staat? En moeten humanitaire organisaties neutraal blijven of weggaan als hun hulp misbruikt wordt?

Pagina's