Repatriëring uit oorlogsgebied

Enkele uren na de vliegramp met de MH17 is duidelijk dat er veel Nederlandse slachtoffers te betreuren zijn. Het LTFO stelt alles in het werk om de stoffelijke overschotten zo snel en zorgvuldig mogelijk uit het onrustige Oekraïne naar Nederland over te brengen. Een enorme en soms zelfs gevaarlijke uitdaging

Trauma, geweld en religie

Deze bundel probeert inzicht te geven in hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn.

Aan de hand van concrete levensverhalen wordt o.a. ingegaan op de relatie tussen traumatisering en identiteit, de pastorale en theologische implicaties als ingrijpende gebeurtenissen aan het noodlot of negatieve intenties van de ander worden toegeschreven. Dit laatste komt ook terug in een therapeutisch kader aangevuld met aanzetten voor een verbeeldende werkwijze in het omgaan met traumatisering.

De strijd tegen de Jihad

Vriend en vijand zijn verrast door de snelle groei van het aantal jongeren in heel West-Europa dat wil toetreden tot IS en deelnemen aan de jihad in Syrië en Irak. Politie en andere overheidsinstanties zijn alert.

“Defensie is niet de redder in nood”: Verkenning civiel-militaire samenwerking in cyberdomein

Het internet heeft een wereldwijd probleem. De onveiligheid neemt toe. De vele rapporten die geschreven worden over cybercrime en cyber security zijn het hierover eens. En wie heeft het nog niet aan den lijve ondervonden? Malware. Virussen. Spam. Gestolen wachtwoorden. Platgelegd internetbankieren. Er komt geen einde aan de reeks cyberaanvallen. Burgers zijn steeds vaker het slachtoffer. Maar ook overheden, banken en andere belangrijke (vitale) sectoren in Nederland liggen zwaar onder vuur. In hoeverre is civiel-militaire samenwerking op dit vlak mogelijk?1

 

Themanummer: nabestaanden over hun verlies

8) De klop op de deur; 12) Nabestaanden; 16) Veteranenbegraafplaats; 18) Herdenking en fakkeltocht; 20) Gedenkplaatsen en monumenten; 24) Nabestaanden bij herdenking vliegtuigcrash WO II

Simulatie onder slachtoffers van schokkende gebeurtenissen: een pleidooi voor onafhankelijk onderzoek naar de echtheid van psychische klachten in schadevergoedingsprocedures

Schokkende gebeurtenissen, zoals (natuur)rampen, ernstige (verkeers)ongevallen en blootstelling aan (de gevolgen van) geweld in oorlogssituaties en daarbuiten, kunnen ernstige psychische klachten bij het slachtoffer en personen in zijn of haar omgeving veroorzaken. Zulke klachten zullen voor financiële vergoeding in aanmerking komen. Enerzijds kan het hierbij gaan om vergoeding van materiele schade en anderzijds om vergoeding van immateriële schade.

Themanummer: MH17

Artikelen
•Allemansland. De 'plek der moeite' tussen Oekraïne, Rusland en de EU / Nienke de Deugd en Hans Moors
•Snel reageren, aanwezigheid en zichtbaarheid. Burgemeester Pieter Broertjes over de opvang in Hilversum na de MH17-ramp / Veronique Huijbregts
•Samen verbijsterd, samen boos, samen stil. Een terugblik op de nationale herdenking van de slachtoffers van de MH17 / Jorien Holsappel en Michel Dückers
•Individuele gevolgen van traumatisch verlies. Rouw na de Vliegramp Oekraïne / Paul Boelen, Jos de Keijser en Geert Smid

‘Meldpunt PTSS Politie boekt grote vooruitgang’: In gesprek met Wendy van de Spijker en Marten La Haye, Adviescommissie PTSS Politie

Meldpunt PTSS Politie boekt grote vooruitgang’

In gesprek met Wendy van de Spijker en Marten La Haye, Adviescommissie PTSS Politie

 

MH17 vanuit burgemeestersperspectief: op het snijvlak van collectieve en individuele rouw

MH17 vanuit burgemeestersperspectief

 

Op het snijvlak van collectieve en individuele rouw

Pagina's