Weerbare democratie

Ruim 140 jongeren vechten voor de jihad in Syrië, Jemen en Somalië. Voor deze geradicaliseerde moslimjongeren is
het hun heilige plicht. Als ze die met de dood moeten bekopen, sterven ze de meest gelukzalige dood die voor een moslimstrijder
is weggelegd: het martelaarschap in de strijd tegen de ongelovigen. Onze regering is verbijsterd.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen, vraagt men zich af, en waarom hebben we dit niet zien aankomen?

Van digitaal kijken naar begrijpen en ingrijpen

De kracht van social media is in de afgelopen paar jaar explosief
toegenomen terwijl we het nog maar nauwelijks effectief (kunnen)
gebruiken in onze aanpak om misstanden en onrust te voorkomen.
Aanhang voor ISIS wordt gerekruteerd, amateurs speuren mee bij de
Boston Marathon en de MH17, en natuurlijk Project X waarmee het
allemaal begon. Wouter Jong, adviseur bij het Genootschap van
Burgemeesters, noemde Project X Haren destijds treffend een ‘Perfect
Storm’: een samenloop van omstandigheden waarin diverse zaken

Censuur als antwoord op terrorisme?: Over het onzinnige sociale mediabeleid in de Integrale Aanpak Jihadisme

Sinds de zogenaamde Arabische Lente staan sociale media bekend
als instrumenten voor politiek activisme en massamobilisatie.
Na de rellen in Haren omtrent Project X hadden sociale media in
de ogen van politie en openbaar bestuur hun onschuld verloren.
Tweets die vergelijkbare evenementen in Hoorn, Amsterdam of
Arnhem aankondigden, leidden toen tot wanhopige en overhaaste
reacties van de kant van de politie en overheid. De reacties waren
op zijn zachtst gezegd gênant (Hoorn). In het ergste geval waren

Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

De afgelopen eeuw kende periodes met uitzonderlijk hoge niveaus van grootschalige ordeverstoring. In Westerse landen zijn de jaren rond 1931 en 1968 berucht. In bijgevoegde grafiek zijn deze pieken goed te zien: veel anti-regeringsdemonstraties en grootschalige rellen. We zien een soort domino-effect: onrust op de ene plek leidt tot navolging elders. De grafiek laat ook zien dat na de val van het IJzeren gordijn een periode van opmerkelijke rust aanbrak. In de grafiek is opvallend hoe abrupt aan deze kalmte een eind komt vanaf 2010.

De omgang met het hedendaagse jihadisme

Het jihadisme dat tot nog toe drieduizend West-Europese jongeren tot een reis naar Syrië heeft aangezet roept tal van
principiële vragen op. En vooral: wat beweegt deze jongeren om de grens van het geweld te overschrijden? In een poging om
deze vormen van radicalisering te begrijpen springt een drietal mogelijke motieven in het oog. Allereerst een idealisme dat
zoekt naar de verwezenlijking van een islamitisch rijk. Verder speelt woede over de westerse interventies in de Arabische

Actieprogramma integrale aanpak Jihadisme

In maart 2013 verhoogde de NCTV het dreigingsniveau terrorisme naar substantieel, het op één na hoogste dreigingsniveau in Nederland. De redenen hiervoor waren drieledig. Ten eerste was er sprake van toenemende radicalisering onder specifieke groepen jongeren in Nederland. Ten tweede was er een groeiend aantal 'jihadgangers' dat vanuit Nederland vertrok naar Syrië (met een aanzienlijk terroristisch risico na terugkeer).

Ver weg bestaat niet meer

Afgelopen zomer werd duidelijk hoe zeer onze nationale veiligheid is verbonden met internationale ontwikkelingen en de internationale veiligheid. De ramp met de MH17, de oplaaiende oorlog in Gaza, de uitbraak van Ebola en de dreiging van ISIS: allemaal voorbeelden van transboundary crises: crises over de grens met, soms grote, nationale impact.
Onze open en internationaal georiënteerde samenleving brengt
veel voorspoed en biedt kansen. Tegelijkertijd brengt dit risico’s
met zich mee en zijn we kwetsbaarder voor ontwikkelingen elders.

Trainingscentrum bereidt voor op rampen en terreur

Van een ontspoorde trein vol gifgas tot chemicaliën in een vliegtuig en een nucleaire aanslag in een winkelcentrum. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert schetste vandaag bij de opening van het Nationaal Trainingscentrum CBRN (chemisch, biologisch, radiologische, nucleair) op welke situaties hulpverleners zich hier voorbereiden.

[...]

Op het Nationaal Trainingscentrum (NTC) op de Van Brederodekazerne in Vught kunnen civiele en militaire hulpverleners alle gezamenlijke CBRN-inzet trainen.

Themanummer: Maatschappelijke onrust

3 Ver weg bestaat niet meer – Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid
4 Actieprogramma integrale aanpak jihadisme
6 Heropleving van jihadisme in Nederland
7 De omgang met het hedendaagse jihadisme – Paul Scheffer
10 Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen
12 Censuur als antwoord op terrorisme?
14 Van digitaal kijken naar begrijpen en ingrijpen
16 Weerbare democratie
17 Kenniscentrum Collectief Gedrag
18 Duistere machten - maatschappelijke onrust en complotconstructies

UNHCR pleit voor psychosociale hulp

De wereld staat in brand. Van Zuid-Soedan tot de ebola-epidemie en van Syrië tot Oekraïne. Maar de geboden noodhulp werkt niet goed als er niet tegelijk psychosociale hulp wordt gegeven.

Dat vinden de UNHCR en diverse hulporganisaties. Vanmiddag vroegen ze aandacht voor deze zaak in de Tweede Kamer en eerder vandaag op de Amsterdamse beurs. Verslaggever Guido Spring was erbij en sprak Peter Ventevogel van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Pagina's