Handboek angststoornissen

Naslagwerk voor huisartsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. (bibliotheek.nl)

WPA-leidraad over geestelijke gezondheid van en ggz voor migranten

Het doel van deze leidraad is een overzicht bieden van de beschikbare evidence over problemen met de geestelijke gezondheid bij migranten en advies geven aan clinici en beleidsmakers over de wijze waarop passende en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg aan migranten kan worden geboden. De drie fasen van migratie en de relevante implicaties daarvan voor de geestelijke gezondheid worden beschreven, evenals de specifieke problemen van groepen als vrouwen, kinderen en adolescenten, ouderen, vluchtelingen en asielzoekers, en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Weten we nu hoe EMDR werkt?

Reactie op 'Hoe het komt dat EMDR werkt', door Marcel van den Hout en Iris Engelhard (blz.5 e.v.)

Vasthouden aan de lust tot leven

Levensbeschrijving van verzetsstijder Oscar Mohr, o.a. over zijn verblijf in concentratiekamp Natzweiler

Reminiscentie en geestelijke gezondheid: empirische onderbouwing van interventies

Op basis van empirische gegevens wordt een model voor reminiscentie-interventies gepresenteerd. Reminiscentie, life-review en life-reviewtherapie worden onderscheiden. Life-reviewtherapie behoort met cognitieve gedragstherapie tot de meest effectieve behandelingen van depressie bij ouderen. Tot slot worden drie effectieve interventies die in Nederland zijn ontwikkeld en onderzocht besproken.

Praktijkboek ROM in de ggz

We staan in Nederland aan de vooravond van een grote verandering in de ggz, namelijk een poging tot het transparant maken van de uitkomsten van ons werk door middel van ROM (routine outcome monitoring). Het primaire doel van ROM is het kwantitatief evalueren van de behandeling van een patiënt, waardoor we de behandeling bij kunnen stellen of af kunnen sluiten. Secundaire doelen zijn: gegevensverzameling voor beleid, onderzoek en benchmarking. Het dienen van al deze doelen maakt ROM belangrijk, maar ook ingewikkeld.

Hoe het komt dat EMDR werkt

Eye Movement and Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandeling van traumasymptomen en de positieve effecten worden teruggevonden in het laboratorium, onder goed gecontroleerde omstandigheden. Dat biedt de mogelijkheid om na te gaan hoe EMDR werkt. Er wordt verslag gedaan naar de bevindingen uit een lange reeks experimenten. Belangrijk is dat de taak het werkgeheugen belast. Uit de werkgeheugenverklaring van EMDR is een lange reeks voorspellingen af te leiden.

Getraumatiseerde ouders en de relatie met hun kinderen in historisch en cultureel perspectief

Traumatized parents and their relationship with their children in a historical and cultural perspective Whether or not children can be affected by the traumatization of their parents has been the topic of a longstanding discussion. Clinical reports emphasized the severity of parental emotional problems and subsequent transmission of such problems across generations, but most systematic and controlled studies have not found any extreme psychopathology. However, research could have been biased as it reported on grown-up children of parents with traumatic experiences.

Een theoretisch model voor transculturele psychiatrie

Achtergrond De behandeling van niet-westerse patiënten verloopt vaak moeizaam. De reden is onduidelijk. doel Suggesties voor de benadering van de moeilijkheden in de (transculturele) psychiatrische praktijk. Methode Presentatie van een theoretisch model, afgeleid uit praktijkvoorbeelden, dat inzicht geeft in de essentie van (transculturele) psychiatrie. Het model is gebaseerd op twee betekenissen van het begrip 'cultuur' en op een uitwerking van de universaliteits- en relativiteitsdichotomie.

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Nederlandse versie van CORE, een studie bij opgenomen ouderen met een depressie

Achtergrond: Beoordeling van psychomotorische verschijnselen kan leiden tot een betere classificatie van depressieve stoornissen. Doel: De Nederlandse vertaling van een bservationeel instrument voor psychomotoriek, de core, testen op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Methode: De core werd door 5 psychiaters gescoord bij 37 patiënten met een depressieve stoornis. De intra-klassecorrelatie (icc-agreement) werd getest. Resultaten: De icc-agreement van de totale score (0,80) en de subschalen non-interactie (0,74), retardatie (0,70) en agitatie (0,79) bleken voldoende.

Pagina's