Een brug tussen wetenschap en praktijk bij nachtmerries

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren van psychotrauma, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waardoor zijn ze beïnvloed? Joris Haagen interviewt Annette van Schagen, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGz Centraal de Meregaard te Almere en promovendus aan de Universiteit Utrecht.

 

Het belang van sociale steun na trauma: Hoe het stimuleren van het oxytocine systeem PTSS-klachten kan voorkomen of verminderen

Op 27 april 2012 sprak prof. dr Miranda Olff haar inaugurele rede uit ter aanvaarding van haar bijzonder hoogleraarschap ‘Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and pTsD’. Deze leerstoel is een initiatief van Arq psychotrauma expertgroep en de Afdeling psychiatrie van het AMc/UvA. onderstaande tekst geeft haar oratie op hoofdlijnen weer. Trauma en PTSS We weten...

Mindfulnesstraining voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren en trainers op het terrein van schokkende gebeurtenissen, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waar zijn ze door beïnvloed? Nel van Beelen interviewt Ingrid van den Hout over mindfulness voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen.

 

Trauma, levensverhaal en zingeving op oudere leeftijd : Narratieve traumatherapie bij ouderen

Traumagerelateerde klachten vormen bij ouderen een aanzienlijk gezondheidsprobleem. Evidence based traumatherapie voor deze doelgroep is echter een nog relatief onontgonnen terrein. Bij traumafocused behandeling voor ouderen dient er naast de aandacht voor de klachten ruimte te zijn voor de zogenaamde levens- of zingevingsvragen. De methodiek van de Narratieve Exposure Therapie (Net) lijkt voor dit doel zeer geschikt.

 

Algemeen of specifiek: Moet een traumabehandeling aangepast worden aan culturele achtergrond cliënt?

De behandelingen voor psychotrauma zijn zo langzamerhand sterk geprotocolliseerd. Zijn die protocollen wel geschikt voor cliënten van buitenlandse origine of moeten ze aangepast worden aan de culturele achtergrond van de cliënt? een gesprek hierover met Jeroen Knipscheer, psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker bij stichting Arq psychotrauma expert groep, docent klinische en gezondheidspsychologie aan de universiteit utrecht en cognitief gedragstherapeut.

 

Traumaverwerking met vluchtelingen : een transculturele systeembenadering

Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creën waaronder effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen vorm kan krijgen? Welke theorieë concepten en methoden zijn daarbij van belang?Dit boek gaat over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen met trauma-ervaringen. Het geeft inzicht in de achtergrond en situatie van vluchtelingen die door ernstige trauma's en verliezen in psychische nood...

Het leven gaat verder

Albrecht woont begin jaren twintig met zijn ouders in een Duitse provinciestad. Hij gaat naar het gymnasium, houdt ervan om de natuur in te gaan en voert lange gesprekken met zijn ongelukkige vriend Fritz, die niet meer naar school wil. De grote economische crisis van die jaren laat zich ook in het stadje voelen. Zijn vader, die een kleine kledingzaak heeft, weet het hoofd maar nauwelijks boven...

De verborgen waarheid (over PTSS)

Raoul Janssen kreeg op 20 januari 2011 een Draaginsigne Gewonden uitgereikt van CKMar luitenant-generaal Dick van Putten. Voor Raoul vormt deze uitreiking een afronding van een twee jaar durende herstel-periode van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Zijn ervaringen heeft hij beschreven in dit boek 'De verborgen waarheid (over PTSS)'. Hij hoopt hiermee bij collega's een vorm van begrip te...

Kameradenhulp veteranen waardevol: deskundigen vinden afstemming en samenwerking noodzakelijk

Nuldelijnszorg of buddy support is van wezenlijk belang binnen de veteranenwereld, maar omdat nu eenmaal alles voor verbetering vatbaar is, valt er ook binnen de versnipperde wereld van nulde-lijnszorg en zijn helpers nog een slag te maken. Jos Weerts, hoofd van het Kennis- en onderzoeks-centrum van het Veteraneninstituut (Vi), onderstreept het belang van de veteranenhelpers, maar ziet ook haken...

Levenstekens : brieven uit Westerbork

Hilde Verdoner, een joodse moeder van drie kinderen, kwam tijdens de oorlog in Westerbork terecht, het Nederlandse voorportaal van de vernietiging. Aan haar naasten schreef ze over de wonderlijke microsamenleving van het kamp. Levenstekens bevat ook enkele aangrijpende brieven van haar jongste zoon. Het leven in het 'doorvoerkamp' Westerbork werd gekenmerkt door een combinatie van alledaagsheid...

Pagina's