Supervisie in de GGz : een oriëntatie op de praktijk

Supervisie in de GGz bestaat uit 4 delen. Deel 1 is een algemene verkenning en oriëntatie op het werkveld. In deel 2 worden de voorwaarden voor supervisie besproken met aandacht voor onder meer de competenties waarover een supervisor moet beschikken en voor de stijlen van interactie en leren. Deel 3 gaat over de praktijk, zoals het supervisieproces en de supervisierelatie in de psychotherapie. In...

Trauma en Cultuur: Themanummer

Over de rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma.

Het nieuwe zwart : rouw, melancholie en depressie

Psychoanalyse van rouw en melancholie als basis voor depressie, met een pleidooi voor het doorleven van het eigen, persoonlijke ongeluk. (bibliotheek.nl)

Handboek Infant Mental Health : inleiding in de ouder-kindbehandeling

De zorg voor het welzijn van zeer jonge kinderen en hun ouders is binnen de geestelijke gezondheidszorg een vakgebied in opkomst, en er is dan ook dringende behoefte aan gedegen informatie voor professionals. Het eerste Nederlandstalige handboek op het gebied van de Infant Mental Health (IMH) voorziet daarin. Het Handboek Infant Mental Health presenteert een nieuwe visie op de problematiek in de...

Migratie en gezondheid : feiten en cijfers

Migratie en gezondheid 2011 biedt een overzicht van actuele gegevens over zorg en preventie voor migranten in drie sectoren: publieke gezondheidszorg, jeugdzorg en eerstelijnszorg. Iedere sector wordt beschreven in termen van overeenkomsten en verschillen in gezondheid, zorggebruik en kwaliteit van zorg tussen migranten en niet-migranten. Daarnaast wordt aangegeven wat de stand van zaken is met...

Gele Ritten

Dit boek beschrijft het dagelijks leven van een ambulanceverpleegkundige. In de negenenveertig korte verhalen komt een scala van hulpverleningen aan bod.

Handboek angststoornissen

Naslagwerk voor huisartsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. (bibliotheek.nl)

WPA-leidraad over geestelijke gezondheid van en ggz voor migranten

Het doel van deze leidraad is een overzicht bieden van de beschikbare evidence over problemen met de geestelijke gezondheid bij migranten en advies geven aan clinici en beleidsmakers over de wijze waarop passende en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg aan migranten kan worden geboden. De drie fasen van migratie en de relevante implicaties daarvan voor de geestelijke gezondheid worden beschreven, evenals de specifieke problemen van groepen als vrouwen, kinderen en adolescenten, ouderen, vluchtelingen en asielzoekers, en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Weten we nu hoe EMDR werkt?

Reactie op 'Hoe het komt dat EMDR werkt', door Marcel van den Hout en Iris Engelhard (blz.5 e.v.)

Pagina's