Psychotherapie voor posttraumatische stressstoornis: directe vergelijking van twee behandelingen

Waarom dit onderzoek? Uit vele studies en meta-analyses komen traumagerichte cognitieve gedragstherapie (cgt) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr-therapie) naar voren als de effectiefste interventies voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss). Deze behandelingen zijn nooit direct met elkaar vergeleken in een gerandomiseerde effectstudie met voldoende...

'Hadden ze maar geluisterd...' : hoe patiënten en zorgverleners samen medische fouten kunnen voorkomen

Dit toegankelijke en helder geschreven, aansprekende boek geeft inzicht in problemen bij de communicatie tussen patiënten en medische zorgverleners (zoals artsen en verpleegkundigen). Het beschrijft diverse cases waarbij de knelpunten vanuit het perspectief van de patiënt centraal staan. Des te belangrijk in deze tijd van veranderende verhoudingen in de gezondheidszorg. De auteur, een freelance...

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen : een training voor opvoeders

Handboek voor trainers.Deze training biedt opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen onmisbare informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun kind en de relatie die zij als belangrijke volwassenen met hun kind ontwikkelen.

Werk maken van wetenschap in de GGZ

De auteur bespreekt wat academisering inhoudt en beargumenteert waarom het van belang is zorg en wetenschap met elkaar te verbinden. Ook de experimentele psychopathologie kan daaraan bijdragen.

Vooruitgang in de behandeling meten - Een vergelijking van vragenlijsten voor zelfrapportage

Ggz-instellingen gebruiken diverse vragenlijsten om verandering in de klachten van een patiënt in de loop der tijd te meten. Om de behandelresultaten van instellingen te vergelijken, bijvoorbeeld voor de landelijke benchmark, moeten we zeker weten dat de vragenlijsten in gelijke mate veranderingen oppikken ofwel even ' responsief' zijn.

Voer voor psychologen: over de grote kracht van een kleine roman

De roman als uitgangspunt voor de therapeutische relatie.

Terugblik op afgerond onderzoek met Rolf Kleber

Rolf Kleber is hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek bij stichting Arq. In dit artikel gaat hij in op de vraag wat er in de afgelopen dertig jaar veranderd is in de visie op de gevolgen van trauma.

Opvang en behandeling van PTSS en van complexe PTSS

De diversiteit van het klinisch beeld van PTSS wordt in dit artikel besproken in de context van militairen en veteranen, die van slachtoffers van oorlogsgeweld en die van de acute nood.

Het abc van psychotraumatherapie. Van speechless terror tot integratie in het levensverhaal

De therapeutische begeleiding van getraumatiseerde mensen verloopt volgens een aantal principes die worden toegepast binnen een therapeutisch systeem. In dit artikel licht De Soir dit toe.

Complexe interventies modelgetrouw uitvoeren - Hoe supervisie (niet) kan helpen

Steeds weer blijkt het voor ggz-professionals lastig om evidence-based behandelingen modelgetrouw uit te voeren. Dit geldt zeker bij meer complexe interventies voor patiënten met meervoudige problematiek, vooral wanneer deze worden uitgevoerd onder 'gewone', niet-academische, omstandigheden. Dit artikel beschrijft ervaringen met supervisie bij de implementatie van Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB), een begeleidingsmethode voor patiënten met langdurige niet-psychotische problematiek in sociaal-psychiatrische settings.

Pagina's