Agnes van Minnen: 'Levenslang ptss? Dat kan ik niet accepteren'

Agnes van Minnen onderzoekt of mensen baat hebben bij het gebruik van D-cycloserine tijdens exposure therapie: een middel dat het leervermogen van patiënten versterkt en zo mogelijk kan helpen om nieuwe, positieve herinneringen op te bouwen.

Beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP)

Het protocol beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP) is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aanvankelijk ontwikkeld vanuit een psychodynamisch denkkader. Geprotocolleerde CGT en EMDR voor PTSS waren destijds niet beschikbaar. Het doel van de behandeling is het reduceren van de symptomen van PTSS bij cliënten, het integreren van de traumatische gebeurtenissen in het leven van de cliënt en het weer controle krijgen over het leven.

Traumaspectrumstoornissen: van enkelvoudig trauma tot complexe PTSS

In de ontwikkeling naar betere herkenning, diagnostiek en behandeling van de mogelijke gevolgen van traumatische ervaringen spelen vele belangrijke vragen. In dit hoofdstuk komt aan de orde de vraag of er behoefte is aan een brede benadering van 'traumaspectrumstoornissen'. De tweede vraag , die in het vervolg daarop aan de orde komt betreft de omvang en mogelijke complexiteit van een traumatische ervaring (of ervaringen) die kan leiden tot een stoornis.

Van Bastiaans tot nu: een kwart eeuw traumabehandeling in Stichting Centrum '45

Erik Romme is meer dan 25 jaar werkzaam geweest bij Stichting centrum '45 en heeft in die tijd het traumaveld zien veranderen. Hij begon bij professor Bastiaans en was daar getuige van omstreden behandelmethoden als narco-analyse en LsD. Daarna was hij betrokken bij de start van een nieuwe behandeleenheid voor vluchtelingen en asielzoekers ‘De Vonk’. Hij was als psychotherapeut en praktijkopleider getuige van verschillende stromingen binnen de traumatherapie. In de volgende tekst schetst Romme zijn carrière als traumatherapeut en legt daarbij de nadruk op de beginperiode bij Bastiaans.

Een brug tussen wetenschap en praktijk bij nachtmerries

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren van psychotrauma, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waardoor zijn ze beïnvloed? Joris Haagen interviewt Annette van Schagen, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGz Centraal de Meregaard te Almere en promovendus aan de Universiteit Utrecht.

 

Het belang van sociale steun na trauma: Hoe het stimuleren van het oxytocine systeem PTSS-klachten kan voorkomen of verminderen

Op 27 april 2012 sprak prof. dr Miranda Olff haar inaugurele rede uit ter aanvaarding van haar bijzonder hoogleraarschap ‘Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and pTsD’. Deze leerstoel is een initiatief van Arq psychotrauma expertgroep en de Afdeling psychiatrie van het AMc/UvA. onderstaande tekst geeft haar oratie op hoofdlijnen weer. Trauma en PTSS We weten...

Mindfulnesstraining voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren en trainers op het terrein van schokkende gebeurtenissen, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waar zijn ze door beïnvloed? Nel van Beelen interviewt Ingrid van den Hout over mindfulness voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen.

 

Trauma, levensverhaal en zingeving op oudere leeftijd : Narratieve traumatherapie bij ouderen

Traumagerelateerde klachten vormen bij ouderen een aanzienlijk gezondheidsprobleem. Evidence based traumatherapie voor deze doelgroep is echter een nog relatief onontgonnen terrein. Bij traumafocused behandeling voor ouderen dient er naast de aandacht voor de klachten ruimte te zijn voor de zogenaamde levens- of zingevingsvragen. De methodiek van de Narratieve Exposure Therapie (Net) lijkt voor dit doel zeer geschikt.

 

Algemeen of specifiek: Moet een traumabehandeling aangepast worden aan culturele achtergrond cliënt?

De behandelingen voor psychotrauma zijn zo langzamerhand sterk geprotocolliseerd. Zijn die protocollen wel geschikt voor cliënten van buitenlandse origine of moeten ze aangepast worden aan de culturele achtergrond van de cliënt? een gesprek hierover met Jeroen Knipscheer, psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker bij stichting Arq psychotrauma expert groep, docent klinische en gezondheidspsychologie aan de universiteit utrecht en cognitief gedragstherapeut.

 

Traumaverwerking met vluchtelingen : een transculturele systeembenadering

Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creën waaronder effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen vorm kan krijgen? Welke theorieë concepten en methoden zijn daarbij van belang?Dit boek gaat over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen met trauma-ervaringen. Het geeft inzicht in de achtergrond en situatie van vluchtelingen die door ernstige trauma's en verliezen in psychische nood...

Pagina's