Understanding Moral Injury In Police Online Child Sex Crime InvestigatorsGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Professor Peter Lee, Dr Vasileios Karagiannopoulos, Dr Kit Tapson, Dr Mark Doyle | 2020
36 pagina's | december | Portsmouth : Centre for Research and Evidence on Security Threats
https://crestresearch.ac.uk/resources/understanding-moral-injury/
Keywords: 
Child Abuse, Guilt, Mental health, Moral Injury (eng), Police Personnel, Posttraumatic Stress Disorder, Psychotrauma, PTSD (en), Shame, Stressors, Traumatic events