The Relevance of Resources for Resilience at Different Organizational Levels within the Military Deployment CycleGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Kamphuis W,Roos Delahaij R, | 2014
137-142 | Resilience Engineering Association, Sophia Antipolis Cedex, France
http://hdl.handle.net/1811/60454