Traumatische rouw

In deze gevalsbeschrijving staat de behandeling van een vluchteling met traumatische rouw centraal. Als interventie is de beknopte eclectische psychotherapie voor traumatische rouw (BEP-TR) uitgevoerde door de verpleegkundige in opleiding tot specialist. De behandeling resulteerde in een duidelijke klachtenvermindering en herstel van functioneren. Werkzame elementen van de BEP-TR zijn voorlichting over de symptomen en blootstelling aan de traumatische gebeurtenis. Net als het uiten van ingehouden verdriet, gebruik van memorabilia en het schrijven van brieven.

Betekenisverlening aan het trauma en aan de toekomst is verweven in de therapie met afsluitend een afscheidsritueel. Er was sprake van motivatie tot activering met aandacht voor de context en verschillende levensgebieden. Na de BEP-TR is terugvalpreventie ingezet. Daarbij was er aandacht voor het versterken van beschermende factoren om de kwetsbaarheid voor vernieuwde klachten na een eventueel volgende traumatische gebeurtenis te verkleinen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Lydia Bol, Hanneke van Beek, Diana Polhuis | 2017
In: Nurse Academy GGZ, ISSN 2212-2133, eISSN 2212-2133 | [6] | 3 | 27-31
Keywords: 
Beknopte Eclectische Psychotherapie (BEPP), Complexe rouw, ouder-kind relatie, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), rouw, rouwproces