classificatie

0.        Naslagwerken
0.1      Woordenboeken
0.2      Bibliotheek- en Informatiewetenschappen
0.3      Bibliografieën
0.3A    Bibliografieën audio-visuele middelen
0.4      Algemene handboeken en naslagwerken: management, organisatie, personeel,
           naslag psychologie; psychiatrie; medicijnen
0.5      Historische naslagwerken Tweede Wereldoorlog; verwerking; herdenkingen
0.6      Historische naslagwerken Azië
0.7      Hulpverlening; algemeen en specifiek
0.8      Wetgeving o.g.v. oorlogs- en geweldsgetroffenen
0.9      Educatieve boeken; jeugdvoorlichting

1         Vervolgden (Europa)
1         Vervolgden; algemeen
1.1      Joden; geschiedenis
1.2      Holocaust
1.3      Onderduikers
1.4      Jehovah's Getuigen
1.5      Homofielen
1.6      Zigeuners
1.7      Geestelijk gehandicapten (Duitsland)

2         Concentratiekampen
2         Concentratiekampen; algemeen
2.1      Amersfoort
2.2      Auschwitz
2.3      Bergen-Belsen
2.4      Buchenwald
2.5      Dachau
2.6      Majdanek
2.7      Mauthausen
2.8      Natzweiler
2.9      Neubrandenburg
2.10    Neuengamme
2.11    Ravensbrück
2.12    Sachsenhausen
2.13    Scheveningen
2.14    Sint Michielsgestel
2.15    Sobibor
2.16    Theresiënstadt
2.17    Treblinka
2.18    Vught
2.19    Westerbork

3         Verzet
3         Verzet; algemeen
3.1      Joden
3.2      Vrouwen
3.3      "Links" verzet (politieke beweging)
3.4      Zeelieden, marine, luchtmacht, landmacht
3.5      Engelandvaarders

4         Burgeroorlogsgetroffenen
4         Burgeroorlogsgetroffenen; algemeen (lokale en regionale geschiedenis)
4.1      Hongerwinter
4.2      Arbeidsinzet

5         Geschiedenis 20e eeuw (politiek en sociaal)
5         Geschiedenis algemeen; voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
5.1      Duitsland
5.2      Collaboratie
5.3      (Neo)-Fascisme
5.4      Oorlogsmisdaden Tweede Wereldoorlog
5.5      Voormalig Joegoslavië
5.6      Afrika

6         (Voormalig) Nederlands-Indië
6         (Voormalig) Nederlands-Indië; algemeen voor, tijdens en
           na de Tweede Wereldoorlog
6.1      Interneringskampen; vrouwen, kinderen, jongens
6.2      Krijgsgevangenkampen en mannenkampen
6.2.1    Birma spoorweg
6.2.2    Pakanbaroe spoorweg
6.3      Verzet
6.4      Repatrianten
6.5      Indo-Europeanen
6.6      Molukkers
6.7      Bersiap periode
6.8      Politionele acties en Nieuw-Guinea

7          Psycho-sociale problematiek en de algemene hulpverlening
7          Psychogie/psychiatrie/sociale wetenschappen
7.1      Maatschappelijk werk; hulpverlening
7.2      Therapievormen
7.3      Zelfhulpgroepen/vrijwilligerswerk
7.4      Ouderen
7.5      Rouwproces

8          Gevolgen van zware stress
8          Gevolgen van zware stress; algemeen
8.1.1    Eerste generatie oorlogsgetroffenen (2e w.o)
8.1.2    Tweede generatie oorlogsgetroffenen (2e w.o)
8.2      Zware stress bij veteranen: Vietnam; jonge veteranen;
8.3      Zware stress a.g.v. Gijzelingen; martelingen etc.
8.4      Zware stress a.g.v. (natuur)rampen; terrorisme; radicalisering;
           geweld in het algemeen
8.5      Zware stress a.g.v. sexueel misbruik; mishandeling;
8.6      Vluchtelingen; ethnische minderheden; allochtonen; asielzoekers en geweld
8.7      Moderne oorlogen; mensenrechten; humanitaire hulpverlening

9         Literatuur
9         Literatuur; algemeen
9.1      Poëzie
9.2      Proza
9.3     Jeugdliteratuur