Informatie vinden

U kunt op veel plekken informatie over schokkende gebeurtenissen vinden. Een goed beginpunt is de ARQ-Catalogus Oorlog, Vervolging en Geweld. Dit is de catalogus van de ARQ-bibliotheek | Information Support. De catalogus bevat bibliografische verwijzingen naar wetenschappelijke en populairwetenschappelijke literatuur, met name op het gebied van psychosociale gevolgen van oorlog en geweld. Het zwaartepunt van de collectie wordt gevormd door PTSS en psychotrauma die het gevolg zijn van traumatische ervaringen.

De classificatielijst kunt u inzien om een indruk te krijgen van de onderwerpen waarop gezocht kan worden in de collectie.  De trefwoordenlijst kunt u gebruiken bij het zoeken in de catalogus.