Psychotherapie voor posttraumatische stressstoornis: directe vergelijking van twee behandelingen

Uit vele studies en meta-analyses komen traumagerichte cognitieve gedragstherapie (cgt) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr-therapie) naar voren als de effectiefste interventies voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss). Deze behandelingen zijn nooit direct met elkaar vergeleken in een gerandomiseerde effectstudie met voldoende onderscheidingsvermogen (statistische power). Ook hebben slechts enkele studies het beloop van de symptomen tijdens de interventies onderzocht. verschillen de effectiviteit en de respons van pati├źnten die met EMDR of beknopte eclectische psychotherapie (BEP) worden behandeld (Nijdam e.a. 2012)?

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Nijdam MJ, | 2012
Tijdschrift voor Psychiatrie | 54 | 4 | 393-394
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/Pagina_s_van_TvP12-04-p393-394.pdf
Keywords: 
behandeling, Therapie├źn, psychotherapie, PTSD (nl), psychotrauma (nl), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), Beknopte Eclectische Psychotherapie (BEPP), effectiviteit, Onderzoek
Affiliation author(s):