Long term psychosocial consequences for disaster affected persons belonging to ethnic minorities

In deze dissertatie staan de psychosociale gevolgen voor getroffen etnische minderheden van de Vuurwerkramp te Enschede centraal. Er wordt gebruik gemaakt van drie methoden van onderzoek: een vergelijkend vragenlijstonderzoek, een kwalitatief onderzoek en een huisartsenmonitor. De gepresenteerde studies in deze dissertatie beschrijven of er inderdaad verschillen zijn in posttraumatische problemen tussen etnische groepen. Ook de weerslag van de vuurwerkramp op de Turks-Nederlandse getroffene komt aan bod, het ervaren van sociale steun en acculturatie met de Nederlandse samenleving en wordt er een vergelijking gemaakt van de resultaten uit de vragenlijsten met datgene wat de huisarts rapporteert. Het blijkt dat de psychosociale impact van een grootschalige ramp voor allochtone getroffenen groter is dan voor autochtone getroffenen. Oorzaak hiervan is dat het kwetsbare evenwicht waarin zij leven door de ramp extra verstoord wordt.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Annelieke N. Drogendijk | 2012
175 p | Diemen : Arq Psychotrauma Expertgroep


Met samenvattingen in het Engels en Nederlands
Placement code: 
s8.4 DRO-I | UPD1
Affiliation author(s):