Genetics, childhood trauma, and biased information processing as risk factors for mental disorders

The studies presented in the current dissertation cover three well known risk factors for mental health problems: genetic vulnerability (the 5-HTTLPR polymorphism), childhood trauma, and cognitive biases. We took both a disorder-specific approach (depression, posttraumatic stress disorder (PTSD): DSM-5; APA, 2013) and a more transdiagnostic approach to assess these risk factors for mental health problems. More specifically, attentional bias (chapter 2) and automatic approach-avoidance tendencies (chapter 3) were studied in PTSD, automatic approach-avoidance tendencies were studied in depression (chapter 4), and memory bias was investigated in a broad transdiagnostic sample (chapter 5).

 

 

De studies beschreven in het huidige proefschrift gaan over drie risicofactoren voor psychische problemen: genetische kwetsbaarheid (het zogenaamde 5-HTTLPR polymorfisme), jeugdtrauma en cognitieve vertekeningen (in aandacht, geheugenvertekening en automatische vermijding). In deze samenvatting worden de bevindingen nader toegelicht. In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt de theoretische achtergrond beschreven en worden de studies geïntroduceerd. In hoofdstuk 2 wordt aandachtsvertekening bij PTSS beschreven. In hoofdstuk 3 wordt automatische vermijding bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) beschreven. Hoofdstuk 4 gaat over genetische kwetsbaarheid, jeugdtrauma en automatische vermijding bij depressie. In hoofdstuk 5 komen jeugdtrauma, geheugenvertekening en psychische klachten bij een groep patiënten met uitgebreide psychische problemen aan bod. Tenslotte worden de resultaten geïntegreerd besproken in hoofdstuk 6. 

Reference: 
Pascal Franciscus Theodoor Fleurkens | 2021
141 pagina's | Nijmegen : Radboud Universiteit
https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/233040
Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen
Keywords: 
Children, Depressive Disorders, Genetics, Memory, Mental health, Posttraumatic Stress Disorder, Psychotrauma, PTSD (DSM-5), PTSD (en), Sexual Harassment