Engaging with the Second World War through Digital Gaming : Omgaan met de Tweede Wereldoorlog via Gaming

Hoe wordt de Tweede Wereldoorlog verbeeld en herinnerd in onze hedendaagse samenleving? Naar die vraag is er de afgelopen decennia veel onderzoek verricht, ook in Nederland. Daarbij lag de klemtoon vaak op geïnstitutionaliseerde vormen van omgang met de Tweede Wereldoorlog, via (nationale) herdenkingen, monumenten, tentoonstellingen en het onderwijs. Wat onder historici lang onderbelicht bleef, is hoe mensen omgaan met de oorlog via de populaire historische cultuur: verbeeldingen van het verleden zoals we die tegenkomen in films en series op Netflix en andere Tv-kanalen, musicals, graphic novels en reenactments. Deze verbeeldingen bouwen vaak voort op specifieke genreconventies en zijn meestal gericht op entertainment en commercieel gewin. Ze bereiken een ruim transnationaal publiek en hebben potentieel een grote impact op hoe mensen vandaag denken over de Tweede Wereldoorlog.

 

In dit proefschrift lever ik een bijdrage aan de studie van de hedendaagse populaire historische cultuur door me te richten op een culturele uitingsvorm die anno 2020 vaak terecht aangeduid wordt als een centraal onderdeel daarvan: gaming. Ik onderzoek hoe digitale spellen mensen in de 21ste eeuw in staat stellen om met de Tweede Wereldoorlog om te gaan. In dit proefschrift worden twee centrale aspecten van digitale games empirisch onderzocht. Ten eerste analyseer ik hoe de Tweede Wereldoorlog gerepresenteerd wordt in commerciële digital games. Welke interpretaties en vormen van (gemedieerde) actie schuiven digitale games naar voren om de Tweede Wereldoorlog te verbeelden? Ten tweede bestudeer ik wat het voor spelers betekent om digitale games over de Tweede Wereldoorlog te spelen. Waarom spelen mensen deze games, en welke impact heeft dat op hun beeld van de oorlog? Op basis van deze tweeledige analyse formuleer ik een aantal aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van games om historische leerprocessen te bevorderen, ook in het bijzonder voor het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog.

 

Reference: 
Pieter Van den Heede | 2021
230 pagina's | Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam
https://repub.eur.nl/pub/134918/
Keywords: 
Holocaust (en), Memory, Popular Work, Research, World War II