The effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of post-traumatic stress disorder : a randomized controlled trial

The primary goal of this study is to determine eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of post-traumatic stress disorder. This research study relies on primary data analysis to identify the study's usage of various variables-related inquiries. The major independent variable is eye movement desensitization, and the main dependent variable is reprocessing in treating post-traumatic stress disorder. SPSS was used to gather this data, create descriptive and correlational findings, and explain the regression analysis between them. The overall research study found that eye movement desensitization shows a direct and significant link with the treatment of post-traumatic stress disorder. The technique is based on the idea that post-traumatic stress disorder might result when painful and traumatic memories aren't fully processed. You then relive those unprocessed memories when certain sights, sounds, phrases, or odors trigger them. This repetition causes psychological distress and other symptoms associated with post-traumatic stress disorder (PTSD). EMDR's purpose is to reduce trauma's impact by changing how memories are stored in the brain.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Reference: 
Kyle Burrichter, William Logan | 2023
In: Archives of Clinical Psychiatry ; ISSN: 0101-6083 | 50 | 1 | 63-70
Keywords: 
Effectiveness, EMDR, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Major Depressive Disorder, Memory, Methodology, Posttraumatic Stress Disorder, Psychological distress, Psychotrauma, PTSD (en), Randomized Clinical Trial, Treatment