Dutch Hospitality : The 1952 German-Jewish-Israeli Negotiations amid Post-Holocaust and Post-Imperial Tensions

In March 1952, representatives of the Federal Republic of Germany, Israel and the Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) met in a secret location in the Netherlands to negotiate about reparations (Wiedergutmachung / shilumim). This was the first official meeting between German, Jewish and Israeli representatives in the aftermath of the Holocaust, and it took place in Wassenaar. Based on diplomatic, intelligence and police archival sources, in combination with oral history interviews and news reports, this article examines the Netherlands’ involvement in hosting these negotiations. It illuminates the circumstances leading to the Dutch assent to hosting these talks and demonstrates the crucial importance of the Dutch intelligence and police forces in protecting the safety of the negotiators from terror attacks.

 

In maart 1952 ontmoetten vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek Duitsland, Israël en de Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) elkaar op een geheime locatie in Nederland om te onderhandelen over herstelbetalingen (Wiedergutmachung / shilumim). Deze eerste officiële bijeenkomst van Duitse, Joodse en Israëlische vertegenwoordigers in de nasleep van de Holocaust vond plaats in Wassenaar. Op basis van zowel bronnen van diplomatieke, politionele en inlichtingendiensten, als mondelinge getuigenissen en nieuwsberichten wordt in dit artikel de Nederlandse betrokkenheid bij de organisatie van deze onderhandelingen onderzocht. Het licht de context toe waarin Nederland toestemde om het gastland voor deze bijeenkomst te worden en het toont aan dat de Nederlandse inlichtingen- en politiediensten van cruciaal belang waren voor het beveiligen van de onderhandelaars tegen terreuraanvallen.

 

 

Reference: 
Lorena de Vita | 2022
In: BMGN - Low Countries Historical Review ; ISSN: 0165-0505 | 137 | 2 | June | 4-29
https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.7062
Keywords: 
Germans, Holocaust (en), Host country, Israelis, Jews, Negotiations, Netherlands, Policy Issues, Reparations, Research, Terrorism