Vergeten bevrijders (1)

Vergeten bevrijders : de brandweerlieden die hebben bijgedragen aan de bevrijding van ons land (1944-1945)

 

Deel 1: De Amerikaanse Engineer Fire Fighting Platoons

 

De Tweede Wereldoorlog heet niet voor niets een wereldoorlog. In bijna alle hoeken en gaten van onze aardbol was wel een of andere strijd gaande.

Voor ons land werd de bevrijding eigenlijk al ingeleid bij de invasie van Normandië op 6 juni 1944, beter bekend onder de naam D-Day. Al die geallieerde troepen, Engelse, Canadese en Amerikaanse eenheden, maar ook de legers van andere landen, die bij de grote legermachten waren aangesloten, werden vergezeld van brandweereenheden. Omdat de kleur legergroen toch overheerste, ook voor wat betreft de brandweervoertuigen, vielen die brandweereenheden nauwelijks op. Bovendien waren het vaak kleinere, ondersteunende eenheden, waardoor de geschiedenis van deze brandweerlieden in de vele boeken en artikelen over de bevrijding nauwelijks verteld wordt. Eigenlijk zijn ze een vergeten groep binnen de geallieerde legers geworden. Volkomen onterecht, in de visie van de auteurs.

 

Op een geheel eigen wijze hebben ook deze 'vergeten brandweerlieden' een grote bijdrage geleverd aan de herovering van onze vrijheid. Zij verdienen daarom ook eens voor het voetlicht te worden geplaatst. Juist omdat de geschiedenis van deze brandweerlieden nauwelijks schriftelijk is vastgelegd, ontstond een speurtocht door bibliotheken en op het internet, werden talloze instanties aangeschreven en werd van alle kanten informatie aangevraagd. Niettemin is wel zeker, dat nog niet alle informatie boven water is gekomen.

 

Dit is deel 1 van drie artikelen:

Deel 1: de Engineer Fire Figting Platoons van het Amerikaanse leger

Deel 2: de national Fire Service No 4 Overseas Colums, een mobiele colonne bestaand uit burgerbrandweerlieden die de militaire eenheden ondersteunde

Deel 3. de Britse Army Fire Service, de militaire brandweer van het Brits/Canadese leger

 

Inmiddels gaan we verder met onze speurtocht, want het vermoeden bestaat, dat er nog andere korpsen moeten zijn geweest. We denken daarbij vooral aan de brandweer van de Engelse Royal Air Force.

De nadruk bij deze artikelen zal gelegd worden op de aanwezigheid van deze brandweelieden in ons eigen land.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Peter Snellen, met medewerking van Ruud van Houtum en Louis van Telgen ; geassisteerd door Jim Davis | 2018
In: Terugblik 40-45, ISSN 0924-8803 | 56 | 1 (578) | Januari | 2-8 | Schiedam : Documentatiegroep '40-'45
Deel 2 verschenen in: Terugblik 40-45, 56(2018)2 ; Eerder verschenen in Eén-Eén-Twee, orgaan van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandwezen
Trefwoorden: 
bevrijding, Brandweer, Tweede Wereldoorlog