Protocol voor classificatie, screenin en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde & dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten

Dit protocol belicht verschillende aspecten van classificatie, screening en diagnostiek. 

 

Om te beginnen een overzicht van het palet aan traumagerelateerde klachten, die de clinicus kan aantreffen bij kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen (2). Dan volgt een schets van alle trauma- en stressorgerelateerde en dissociatieve stoornissen, die onderscheiden worden binnen het DSMclassificatiesysteem (DSM-5). Niet binnen de ICD (International Classification of Diseases), omdat in Nederland overwegend gewerkt wordt met de DSM (3). In aansluiting hierop worden aanbevolen instrumenten besproken voor screening en risicotaxatie, te gebruiken door verwijzers (4). Hierna volgt een overzicht van relevant geachte instrumenten voor (differentiaal-)diagnostisch onderzoek van traumagerelateerde alsook dissociatieve stoornissen. Omdat bij kinderen veelal sprake is van comorbide problematiek, noemen we in dit overzicht eveneens betrouwbare en valide instrumenten voor diagnostisch onderzoek op het gebied van angsten, stemming, gedrag, hechting, cognities, copingvaardigheden, executieve functies, gezinsrelaties, globaal functioneren en kwaliteit van leven (5). 

 

Het protocol sluit af met criteria voor de samenstelling van een testbatterij die relevant is voor klinisch gebruik respectievelijk wetenschappelijk onderzoek. De Bijlagen bieden een stramien voor gestructureerde screening op aanwezigheid van traumaklachten via een gesprek met het kind (I) en met de ouders (II); en twee schematische overzichten van respectievelijk klinische interviews (III) en vragenlijsten (IV).

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Renée Beer, Eva Verlinden, Ramón Lindauer | 2020
Utrecht : NtVP, Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma
https://www.ntvp.nl/wp-content/uploads/Diagnostiekprotocol-kinderen-adolescenten-2020.pdf
Trefwoorden: 
Acute stressstoornis, adolescenten, amnesie, Chronisch trauma, classificaties, diagnostiek, Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), DSM-5, Geestelijke gezondheidszorg, handleidingen, kinderen, meetinstrumenten, ouders, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), protocollen, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, risicofactoren, screening, stressoren, tests, traumatische gebeurtenissen, zeer jonge kinderen