denkboek.nl

Over het 4 en 5 mei Denkboek

Deze website hoort bij het 4 en 5 mei Denkboek, een uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor alle kinderen in groep 7 en 8.  Met het Denkboek en denkboek.nl leren kinderen…

  • wie wij herdenken op 4 mei en waarom;
  • wat wij vieren op 5 mei en waarom;
  • de rituelen die bij herdenken en vieren horen;
  • na te denken over het belang van herdenken in onze samenleving;
  • na te denken over de waarde van vrijheid voor henzelf en anderen;
  • het globale verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en de voormalige koloniën;
  • de gevolgen van de oorlog voor het dagelijks leven in Nederland en in de voormalige koloniën.

Over deze website

Deze website is speciaal ontwikkeld bij het 4 en 5 mei Denkboek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In vier grote modules kunnen kinderen zelfstandig interactief bezig zijn met de Tweede Wereldoorlog, herdenken, vieren en vrijheid. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf een herdenking samenstellen of hun mening geven over herdenken en vrijheid. Ook zijn er filmpjes te zien van ooggetuigen van de oorlog. De website is bedoeld als aanvulling op het Denkboek, maar kan ook op zichzelf worden bekeken.

 

Interactieve tijdlijn

Op de interactieve tijdlijn wordt op speelse wijze uitleg en achtergrondinformatie gegeven over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De tijdlijn uit het boekje dient als basis maar is in deze interactieve versie verrijkt met bewegend beeld en geluid. Hoe klonk koningin Wilhelmina? Hoe zag D-day eruit? Afhankelijk van hun eigen behoeften kunnen kinderen kiezen voor verdiepende informatie en aansprekend historisch beeldmateriaal. Zo komt de tijdlijn meer tot leven en gaan de leerlingen zelf (exploratief) aan de slag.

 

Interactieve kijkwijzer

Een tweede opdracht gaat over de herdenking op de Dam op 4 mei. Wat gebeurt er op de Dam rond acht uur en wat doen al die mensen daar precies? In de interactieve kijkwijzer van de Dam ontdekken kinderen allerlei wetenswaardigheden over de 4 mei-herdenking. Wie leggen de kransen? Hoe klinkt de taptoe? En wat is een defilé? De kinderen worden aan de hand genomen door (het fictieve personage) Rosa, die hen alles uitlegt wat ze zien tijdens de herdenking op de Dam.

 

Maak je eigen herdenking

Welke verhalen schuilen achter oorlogsmonumenten? Welke rituelen horen bij herdenken? Hoe zouden kinderen zelf een herdenking vormgeven? Kinderen gaan het in de opdracht ‘Maak je eigen herdenking’ stapsgewijs ontdekken. In deze opdracht kiezen kinderen uit vijf oorlogsmonumenten en ontdekken ze de verhalen achter die monumenten. Hiermee staan ze stil bij wie en wat we eigenlijk herdenken op 4 mei. Vervolgens leren ze wat een ritueel is en welke rituelen bij een herdenking horen. Daarna mogen ze hun eigen rituelen kiezen en hiermee hun eigen herdenking maken bij het door hen gekozen oorlogsmonument.

 

Vrijheidswijzer

De vierde opdracht gaat over vrijheid. Vrijheid is lastig te snappen. Pas als het wegvalt, weet je hoe belangrijk het is. In de Vrijheidswijzer doorlopen kinderen 12 stellingen die horen bij de vier vrijheden: vrij zijn van angst, vrijheid van geloof, vrij zijn van armoede en vrijheid van meningsuiting. Zo komen ze erachter welke van deze vrijheden zij het belangrijkst vinden en ontdekken ze dat deze vrijheden soms ook met elkaar kunnen botsen.

 

Uitklappers

Naast de vier opdrachten zijn er Uitklappers (themadossiers) te vinden waarin de meest gestelde vragen van leerlingen beantwoord worden. In de Uitklapper over vervolging staan de belangrijkste gebeurtenissen van de Jodenvervolging centraal. De Uitklappers bevatten verdiepende informatie, foto’s en filmbeelden. Er worden in totaal zes Uitklappers aangeboden. De thema’s van de Uitklappers zijn vervolging, Hongerwinter, onderduiken, Nederlands-Indië, keuzes maken en bevrijding.

Referentie: 
Nationaal Comité 4 en 5 mei | 2023
Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://denkboek.nl/
Trefwoorden: 
Educatie, herdenkingen, herinneren, kinderen, Nederlands-Indie, onderduiken, onderwijsleermiddelen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Vrede